PL EN
LETTER TO EDITORS
Roma children's health-the important problem of enviromental medicine
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Fizjologii A.M. we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. L. Borodulin-Nadzieja
 
 
Corresponding author
Tomasz Pietraszkiewicz   

Katedra i Zakład Fizjologii A.M. we Wroclawiu ul. Chałubińskiego 10 50-368 Wrocław tel. 71 784 13 53, fax 71 784 00 92
 
 
Med Srod. 2011;14(2):7-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author describes Rom’s children health as the result of environmental imparities. The most suitable expression for this situation is environmental injustice. Improvement in lives of Roms can be achieved through consistent and multi optional approaches with much support from Rom’s community.
 
REFERENCES (22)
1.
Left out: Roma and access to health care in Eastern and South Eastern Europe. Open Society Institute Roma Health Project. Public Health Fact Sheet 20.04. 2007:1-3.
 
2.
Barath A., Hollings J., Jones A. i wsp. (ed): Budowanie zdrowych społeczności romskich. Podręcznik szkoleniowy. IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji) Bruksela 2007: 21-38.
 
3.
Program na Rzecz Społeczności Romskiej. MSWiA, Warszawa, sierpień 2003.
 
4.
Romani Children in South East Europe. The challege of overcoming centuries of distrust and discrimination. UNICEF CEECIS Discussion paper March 2007 (Issue 7).
 
5.
Hajioff S, McKeee M.: The health of the Roma People: a review of the published literature. J Epidemiol Community Health 2000;54:864-869.
 
6.
Walczak M., Talewicz-Kwiatkowska J., Skrzyński M. i wsp.: Raport. Ocena zakresu i ukierunkowania poddziałania 1.1.3. POKL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej. ASM Kutno, Listopad 2008.
 
7.
Svenson A-L. (ed): Breaking the cycle of exclusion. Roma children in South East Europe. UNICEFF. Publikum, Belgrade 2007 Fundacion Secretariado Gitano (ed): Health of the Roma community, Analysis of the situation in Europe. FSG Madrid 2009.
 
8.
Bobak M., Dejmek J., Solansky I. i wsp.: Unfavourable birth outcomes of the Roma women in the Czech Republic and them potential explanations: a population based study. BMC Public Health 2005;5:106-111.
 
9.
Dostal M., Topinka J., Sram R.J.: Comparition of the health of Roma and non-Roma children livingin in the distric of Teplice. Int J Public Health 2010;55(5):435-441.
 
10.
Kalaydjeva L., Gresham D., Calafell F.: Genetic studies of the Roma (Gypsies): a review. BMC Medical Genetics 2001;2:5 Epub2001Apr 2.
 
11.
Ulewicz D.: Genetyka populacyjna 17 loci YSTR w zró˝nicowanych etnicznie grupach populacji polskich. Rocz. PAM 2007;53 Supl. 2:22-27.
 
12.
Kanapeckjene V., Valinteliene R., Berzanskyte A., Supranowicz P.: Health of Roma children in Vilnius and Ventspils Medicina (Kaunas) 2009;45(2):153-161.
 
13.
Kwadrans.: Odmienność i nietolerancja – romskie dziecko w społeczeństwie większości. (w:) Steciwko A., Pirogowicz J. (red) Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. Wyd. Continuo Wrocław 2005: 83-88.
 
14.
Mandadzhieva S., Marinov B., Turnovska T.: Anthropometric and cardiopulmonary parameters in bulgarian Romany children: cross-sectional study. Croat. Med. J. 2005;46(2): 294-301.
 
15.
Sprawozdanie z realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2005 roku. MSWiA. Warszawa 2006.
 
16.
Weigl B., Gierliński K.: Romowie we współczesnej Polsce. Poszukiwanie wspólnej perspektywy w pokonywaniu barier i budowaniu szans rozwoju. (w:) Borek P. (red): Romowie w Polsce i Europie: historia, prawo, kultura. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa 2007.
 
17.
Berenyi J. (ed): The situation of Roma in Europe and relevant activities of the Council of Europe. Report on Legal Affairs and Human Rights. Parlarimentary Asembly Doc.12174, 26 February 2010.
 
18.
Landrigan P.J., Rauch V.A., Galvez M.P.: Environmental justice and Health of children. Mt Sinai J Med 2010;77:178-187 20.WHO Kosovo Memorandum 22 October 2004.
 
19.
Dossier of evidence. Lead contaminated camps of internally displaced Roma families in North Mitrovica, Kosovo. Kosovo Medical Emergency Group, Pristine 2009.
 
20.
Lead contamination in Mitrovica affecting Roma Community. OSCE Background Report February 2009.
 
21.
Bolte G., Tamburini G., Kholhuber M.: Environmental inequalities among children in Europe – evaluation of scientific evidence and policy implications. European Journal of Public Health 2009;20(1):14-20.
 
22.
WHO Europe EUR/55934/PB/1 22 January 2010: Social gender inequalities in environmental health. (www.euro. who.int/parma2010).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top