PL EN
REVIEW PAPER
Human mycoplasma infections
 
More details
Hide details
1
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Polska
 
 
Corresponding author
Elżbieta Monika Galińska   

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, 20-090 Lublin ul. Jaczewskiego 2, 20-090, Lublin, Polska
 
 
Med Srod. 2021;24(1-4):38-42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
Mycoplasmosis is a disease caused by mycoplasmas. Mycoplasmas are gram-negative, pleomorphic cells measuring 1.0–2.0 × 0.1–0.2 µm. They do not have a cell wall, only a three-layer membrane containing sterols. Mycoplasmas are common in nature. In humans, they are part of the oral bacterial flora. The species Mycoplasma pneumoniae and Mycoplasma hominis are considered pathogenic to humans.

Brief description of the state of knowledge:
Mycoplasma pneumoniae causes primarily infections of the respiratory system: the upper respiratory tract (pharyngitis, laryngitis, trachea), and lower respiratory tract (acute bronchitis, bronchiolitis, lung inflammation). It occurs in children and adults. One of the most serious complications of infection concerns the nervous system in the form of encephalitis, meningitis, polyneuritis and acute psychosis. Lung infections caused by Mycoplasma pneumoniae are often accompanied by skin lesions such as erythema nodosum and erythema multiforme. Manifestations from musculoskeletal system, heart, kidney and eye are also often seen in the course of mycoplasmosis.

Summary:
In the diagnosis of infections caused by Mycoplasma pneumoniae, various methods are used to either detect the microorganism in a sample of clinical material or to demonstrate a significant level or dynamics of antibodies specific for this pathogen. These include culture methods, serological tests, and molecular techniques (PCR).

 
REFERENCES (40)
1.
Piekarska K, Rastawicki W, Michalak A, i wsp. Wady i zalety mikrobiologicznych metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznaniu zakażenia wywołanego przez Mycoplasma pneumoniaena przykładzie wybranej sytuacji klinicznej. Med Dośw Mikrobiol. 2015; 67: 39-46.
 
2.
Atkinson TP, Balish MF, Waites KB. Epidemiology, clinical manifestations, pathogenesis and laboratory detection of Mycoplasma pneumonia infections. FEMS Microbiol Rev. 2008; 32(6): 956-73.
 
3.
Rastawicki W, Jagielski M. Mycoplasma pneumoniae. I. Charakterystyka drobnoustroju, mecha¬nizmy patogenności oraz immunologiczna odpowiedź człowieka na zakażenie wywołane przez M. pneumoniae. Post Mikrobiol. 1998; 37: 261-71.
 
4.
Rastawicki W, Jagielski M. Mycoplasma pneumoniae. II. Klinika, epidemiologia i diagnostyka zakażeń wywoływanych przez M. pneumoniae. Post Mikrobiol. 1998; 37: 273-88.
 
5.
Specjalski K. Rola zakażeń Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae w przebiegu astmy. Pneumonol Alergol Pol. 2010; 78( 4): 284–295.
 
6.
Al-Janabi MKW, Ali SHM, Nasir NA, et al. Detecting Mycoplasma pneumoniae infections in nasopharyngeal specimens from paediatric patients with asthma exacerbations in Baghdad: a Polymerase Chain Reaction – Gene based study. Egyptian J Med Hum Gen. 2018; 19 (2): 117-121.
 
7.
Gliński Z, Kostro K. Mykoplazmozy zwierząt i człowieka. Życie Weter. 2015; 90(11): 728-734.
 
8.
Waites KB, Talkington DF. Mycoplasma pneumoniae and its role as a human pathogen. Clin Microbiol Rev. 2004; 17(4): 697-728. doi: 10.1128 / CMR.17.4.697-728.2004.
 
9.
Nocard E, Roux ER, Borrel A. Le microbe de la peripneumonie. Ann Inst Pasteur (Paris) 1898; 12: 240-262.
 
10.
Himmelreich R, Hilbert H, Plagens H, et al. Complete sequence analysis of the genome of the bacterium Mycoplasma pneumoniae. Nucleic acids research. 1996; 24(22); 4420-4449.
 
11.
Waites KB, Xiao L, Liu Y, et al. Mycoplasma pneumoniae from the respiratory tract and beyond. Clin Microbiol Rev. 2017; 30(3): 747-809.
 
12.
Kałużewski S, Rastawicki W. Występowanie zakażeń Mycoplasma pneumoniae w Polsce w latach 2008–2013 na podstawie wyników badań serologicznych. Med Dośw Mikrobiol. 2014; 66: 105-14.
 
13.
Blystad H, Ånestad G, Vestrheim DF et al. Increased incidence of Mycoplasma pneumoniaeinfection in Norway 2011. Euro Surveill. 2012; 17(5): pii=20074. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20074.
 
14.
Chalker VJ, Stocki T, Litt D et al.. Increased detection of Mycoplasma pneumoniaeinfection in chil¬dren in England and Wales, October 2011 to January 2012. Euro Surveill. 2012; 17(6):pii=20081. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20081.
 
15.
Eibach D, Casalegno S, Escurent V et al. Increased detection of Mycoplasma pneumoniaeinfec¬tion in children, Lyon, France, 2010 to 2011. Euro Surveill. 2012; 17(8):pii=20094. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20094.
 
16.
Polkowska A, Harjunpää A, Toikkanen M et al. Increased incidence of Mycoplasma pneumoniaeinfection in Finland, 2010-2011. Euro Surveill. 2012; 17(5):pii=20072. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20072.
 
17.
Uldum SA, Bangsborg JM, Gahrn-Hansen B et al. Epidemic of Mycoplasma pneumoniaeinfection in Denmark, 2010-2011. Euro Surveill. 2012; 17(5):pii=20073. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20073.
 
18.
San Martin I, Zarikian SE, Herranz M, et al. Necrotizing pneumonia due to Mycoplasma in children: an uncommon presentation of a common disease. Adv Respir Med. 2018; 86: 305–309, doi: 10.5603/ ARM.a2018.0049.
 
19.
Kamer B, Woźniakowska-Gęsicka T, Pasowska R, i wsp. Częstość mykoplazmatycznych zapaleń płuc u dzieci w Łodzi i makroregionie na podstawie obserwacji własnych. Pediatr Pol. 2008; 83(5): 472-476.
 
20.
Fabisiewicz A, Kalicki B, Grad A, i wsp. Różne manifestacje kliniczne zakażenia Mycoplasma pneumoniae na podstawie przypadków klinicznych. Pediatr Med Rodz. 2009; 5(1): 50-55.
 
21.
Zhang L, Zong ZY, Liu YB, et al. PCR versus serology for diagnosing Mycoplasma pneumoniae infection: A systematic review & meta-analysis. Indian J Med Res. 2011; 134(3): 270–280.
 
22.
Brown RJ, Nguipdop-Djomo P, Zhao H, et al. Mycoplasma pneumoniae epidemiology in England and Wales: A National Perspective. Front Microbiol. 2016; 7: 157. doi: 10.3389/fmicb.2016.00157.
 
23.
Kałużewski S, Rastawicki W. Serologiczna diagnostyka objawowa zakażeń wywoływanych w latach 1970-2010 przez Mycoplasma pneumoniae. Med Dośw Mikrobiol. 2011; 63: 241-254.
 
24.
Lenglet A, Herrador Z, Magiorakos AP, et al. European Working Group on Mycoplasma pneumoniae surveillance. Surveillance status and recent data for Mycoplasma pneumoniaeinfections in the European Union and European Economic Area, January 2012. Euro Surveill. 2012; 17(5):pii=20075. Available online: http://www.eurosuveillance.org... Article.aspx?Articleted=20075.
 
25.
Bajantri B, Venkatram S, Diaz-FuentesG. Mycoplasma pneumoniae: A potentially severe infection. J Clin Med Res. 2018; 10(7): 535–544. doi: 10.14740/jocmr3421w.
 
26.
Kałużewski S. Zakażenia wywołane przez Mycoplasma pneumoniae w: Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka. wyd. VII, Alfa-medica Press, Bielsko-Biała 2014; 539-44.
 
27.
Waller JL, Diaz MH, Petrone BL, et al. Detection and characterization of Mycoplasma pneumoniae during an outbreak of respiratory illness at a University. J Clin Microbiol. 2014; 52(3): 849–853.doi: 10.1128/JCM.02810-13.
 
28.
Özel C, Dafotakis M, Nikoubashman O, et al. Mycoplasma pneumoniae-induced Meningoencephalitis. Fortschr Neurol Psychiatr 2015; 83(07): 392-396 doi: 10.1055/s-0035-1553233.
 
29.
Bitnun A, Ford-Jones EL, Petric M, et al. Acute childhood encephalitis and Mycoplasma pneumoniae. Clin Infect Dis. 2001; 32: 1674–1694.
 
30.
Olson D, Watkins LKF, Demirjian A, et al. Outbreak of Mycoplasma pneumoniae-associated Stevens-Johnson Syndrome. Pediatrics 2015; 136(2): 386-94 doi: 10.1542/peds.2015-0278.
 
31.
Sopolińska E, Kalicki B, Grad A. i wsp. Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae – ilustracja kliniczna. Pediatr Med Rodz. 2007; 3: 128-132.
 
32.
Berghoff W. Chronic Lyme disease and co-infections: differential diagnosis. Open Neurol J. 2012; 6: 158-178.
 
33.
Śmietańska K, Chróst A, Rastawicki W. Problemy w serologicznej diagnostyce atypowych zapaleń płuc na przykładzie wyników badań w kierunku zakażeń wywoływanych przez Legionella pneumophila oraz Mycoplasma pneumoniae. Med Dośw Mikrobiol. 2015; 67: 181 - 188.
 
34.
Narita M. Pathogenesis of extrapulmonary manifestations of Mycoplasma pneumoniae infection with special reference to pneumonia. J Infect Chemother. 2010; 16(3): 162-169. doi: 10.1007/s10156-010-0044-x.
 
35.
Martin DH. Nongonococcal urethritis: new views through the prism of modern molecular microbiology. Curr Infect Dis Rep. 2008; 10: 128–132.
 
36.
Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, et al. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. JEADV. First published: 09 August 2016 https://doi.org/10.1111/jdv.13....
 
37.
McNaughton D, Robertson J, Ratzlaff V, et al. Mycoplasma hominis infection of the central nervous system in a neonate. Can Med Ass J. 1983; 129: 353–354.
 
38.
Daxboeck F, Krause R, Wenisch C. Laboratory diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection. Clin Microbiol Infect. 2003; 9: 263-273.
 
39.
Loens K, Goossens H, Ieven M. Acute respiratory infection due to Mycoplasma pneumoniae: current status of diagnostic methods. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010; 29: 1055-69.
 
40.
Korzon M. Atypowe zapalenie płuc u dzieci i młodzieży. Forum Med Rodz. 2009; 3(2): 92–98.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top