PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na zmiany patofizjologiczne w układzie pokarmowym oraz interakcje ołowiu z wybranymi mikroelementami
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Biochemii, Zakład Biochemii Ogólnej. Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. E. Birkner
 
2
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Oddział Chorób Wewnętrznych. Dyrektor: dr n. med. M. Tombarkiewicz
 
3
Centrum Medyczne Eko-Prof-Med, Miasteczko Śląskie, Poland. Dyrektor: dr n. biol. P. Słota
 
 
Autor do korespondencji
Michał Dobrakowski   

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19 tel. (32) 272-23-18
 
 
Med Srod. 2013;16(3):42-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Związki ołowiu są nadal jedną z najgroźniejszych trucizn. Zjawisko zatrucia tym metalem występuje głównie wskutek narażenia środowiskowego – kontakt z farbami ołowiowymi, zanieczyszczoną glebą, wodą pitną czy pyłem. Patofizjologia zatrucia ołowiem jest ciągle jeszcze niedostatecznie zbadana, zwłaszcza jej aspekty z zakresu gastroenterologii i hepatologii. Dlatego też celem pracy jest przedstawienie najważniejszych danych z zakresu wpływu przewlekłego narażenia na związki ołowiu na układ pokarmowy oraz interakcji ołowiu z wybranymi mikroelementami

Lead compounds are still the most dangerous poisons. The effects of lead intoxication occur mainly as a result of environmental exposure through lead paints, dust, soil, potable water. Pathophysiology of lead poisoning is still poorly understood, especially gastrointestinal and hepatological aspects. In consequence, the aim of the paper is to present the most important data concerning the effects of chronic lead exposure on the digestive system and the interactions between lead and selected trace elements
 
REFERENCJE (28)
1.
Patrick L.: Lead Toxicity, Review of the Literature. Alternative Medicine Review 2006; 11/1: 2-21.
 
2.
Skoczyńska A.: Ołów jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006: 24-34.
 
3.
Markowitz M.: Lead poisoning. Pediatr Rev 2000; 21: 327- 335.
 
4.
Vahedian M., Nabovizadeh F., Vahedian J. i wsp.: Lead Exposures Changes Gastric Motility in Rats: Role of Nitric Oxide( NO). Archive of Iranian Medicine 2011; 14/4: 266-269.
 
5.
Papanikolaou N.C., Hatzidaki E.G., Belivanis S., i wsp.: Lead toxicity update. A brief review. Med Sci Monit, 2005; 11: 329-336.
 
6.
Smith Connie M., DeLuca Hector F., Yoko Tanaka, i wsp.: Stimulation of Lead Absoprtion by Vitamin D Administration. The Jurnal of Nutrition 1978; 108: 843847.
 
7.
Kasperczyk A., Dobrakowski M., Kasperczyk S., i wsp.: Gene expression and activity of antioxidant enzymes in the blood cells of workers who were occupationally exposed to lead. Toxicology 2012; Nov 15; 301(1-3): 79-84. doi: 10.1016/j.tox.2012.07.002. Epub 2012 Jul 14.
 
8.
Kasperczyk A., Dobrakowski M., Kasperczyk .S, i wsp.: The Effect of Occupational Lead Exposure on Blood Levels of Zinc, Iron, Copper, Selenium and Related Proteins , Biol Trace Elem Res 2012; 150: 49-55.
 
9.
Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, PZWL Warszawa 2005: 417-427.
 
10.
Needleman H.: Lead poisoning. Annu Rev Med 2004; 55: 209-22.
 
11.
Holtzman D., DeVries C., Nguyen H., i wsp.: Maturation of resistance to lead encephalopathy: cellular and subcellular mechanisms. Neurotoxicology 1984; 5: 97-124.
 
12.
Pelfrêne A., Waterlot Ch., Douay F.: In vitro digestion and DGT techniques for estimating cadmium and lead bioavailability in contaminated soils: Influence of gastric juice pH, Science of the Total Environment 2011; 5076-5085.
 
13.
Mudipalli A.: Lead hepatotoxicity and potential health effects, Indian J Med Res 2007;126: 518-527.
 
14.
Kasperczyk A., Dziwisz M., Ostałowska A., Świętochowska E., i wsp.:, Ewa Birkner Function of the liver and bile ducts in humans exposed to lead. Hum Exp Toxicol. 2013 Mar [Epub ahead of print].
 
15.
Al-Neamy F.R., Almehidi A.M., Alwash R., i wsp.: Occupational lead exposure and aminoacid profiles and liver function tests in industrial workers. Int J Environ Health Res. 2001;11(2): 181-8.
 
16.
Degawa M., Arai H., Kubota i wsp.: Ionic lead, but not other ionic metals (Ni2+, Co2+ and Cd2+), suppresses 2-methoxy- 4-aminoazobenzene-mediated cytochrome P450IA2 (CYP1A2) induction in rat liver. Biol Pharm Bull 1994; 200: 1086-1092.
 
17.
Degawa M., Arai H., Kubota M., Hashimoto Y. Ionic lead, a unique metal ion as an inhibitor for cytochrome P450IA2 (CYP1A2) expression in the rat liver. Biochem Biophys Res Commun 1995; 18: 1215-1218.
 
18.
Jamieson J., Shuhyta J., Taylor C., Lead Does Not Affect Transcription of Intestinal Zinc-Binding Proteins in Growing Rats. Experimental Biology and Medicine 2007; 232(6): 744-53.
 
19.
Kasperczyk S., Przywara-Chowaniec B., Kasperczyk A., i wsp.: Function of Heart Muscle in People Chronicly Exposed to Lead. Ann Agric Environ Med 2005; 12: 207-210.
 
20.
Gustafson A., Schütz A., Andersson P., i wsp.: Small effect on plasma selenium level by occupational lead exposure. Sci Total Environ 1987; 66: 39-43.
 
21.
Chiba M., Shinohara A., Matsushita K., I wsp.: Indices of lead-exposure in blood and urine of lead-exposed work ers and concentrations of major and trace elements and activities of SOD, GSH-Px and catalase in their blood. Tohoku J Exp Med 1996;178(1): 49-62.
 
22.
Cerklewski F.L., Forbes R.M.: Influence of dietary selenium on lead toxicity in the rat. J Nutr 1976; 106(6): 778-83.
 
23.
Yuan X., Tang C.: The accumulation effect of lead on DNA damage in mice blood cells of three generations and the protection of selenium. J Environ Sci Health, Part A: Tox Hazard Subst. Environ Eng 2001;36(4): 501-8.
 
24.
Klauder D.S., Petering H.G.: Protective value of dietary copper and iron against some toxic effects of lead in rats. Environ Health Perspect 1975; 12: 77-80.
 
25.
Cerklewski F.L., Forbes R.M.: Influence of dietary copper on lead toxicity in the young male rat. J Nutr, 1977; 107(1): 143-6.
 
26.
Aslam M., Davis S.S., Healy M.A.: Heavy metals in some Asian medicines and cosmetics. Public Health 1979; 93(5): 274-84.
 
27.
Mehdi J.K., al-Imarah F.J., al-Suhail A.A.: Levels of some trace metals and related enzymes in workers at storage-battery factories in Iraq. East Mediterr Health J 2000; 6(1): 76-82.
 
28.
Kasperczyk S., Birkner E., Kasperczyk A., i wsp.: Activity of superoxide dismutase and catalase in people protractedly exposed to lead compounds. Ann Agric Environ Med 2004; 11(2): 291-6.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top