PL EN
RESEARCH PAPER
Impact of energy-saving light sources on the efficiency and comfort vision of elderly people
 
More details
Hide details
1
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Kierownik Zakładu: dr n. przyr. S. Marzec, Dyrektor Instytutu: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
 
Corresponding author
Elżbieta Janosik   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 13 tel. 32 2660885 wew.144; fax. 32 2661124
 
 
Med Srod. 2011;14(3):40-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article discusses findings of compact fluorescent lamps” light impact including contrast incandescent lamps” light on the vision efficiency and comfort of elderly people. Traditional incandescent lamps and compact fluorescent lamps with different color temperatures were applied. The values of several parameters were defined describing vision efficiency and comfort for given light and comparative analysis was employed. On the basis of these results, an attempt was made to determine possible consequences of common use of energy-save light sources instead of traditional bulbs.
 
REFERENCES (9)
1.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp użytku domowego. Dz.Urz. UE 24.3.2009.
 
2.
Dz.U. nr 203, poz.1684, 2005. Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
 
3.
Wiśniewski A.: Energooszczędne źródła światła. Przegląd Elektrotechniczny 2007; 83, 5: 106–107.
 
4.
Krawczyk A., Szaflik J.P.: Ocena ostrości wzroku – za pomocą tablic Snellena czy ETDRS?, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2009; 2(22): 15–17.
 
5.
Falkenstein, I. A., Cochran D.E., Azen S.P. and al.: Badania ostrości widzenia u pacjentów ze zwyrodnieniami plamki z użyciem tablic Snellena oraz tablic ETDRS- porównanie wyników. Ophthalmology 2008; 115: 319–323.
 
6.
Niżankowska M.H.: Podstawy okulistyki. Volumed, Wrocław 1992.
 
7.
Salomon E., Borodulin-Nadzieja L., Janocha A.: Zmęczenie narządu wzroku podczas pracy z monitorem komputerowym. Medycyna Pracy 1997; XLVIII, 3: 341–346.
 
8.
Glickman G., Byrne B., Pineda C. and al.: Light therapy for seasonal affective disorder with blue narrow-band lightemitting diodes (LEDs). Biol Psychiatry 2006; 59: 502–507.
 
9.
Arendt J.: Shift work: coping with the biological clock. Occupational Medicine 2010; 60 (1): 10–20.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top