PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast wywołane środowiskową ekspozycją inhalacyjną na metale ciężkie (As, Cd, Ni)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Analityki Stosowanej i Chemii Środowiska Kierownik Zakładu Analityki Stosowanej i Chemii Środowiska: dr hab. R. Świetlik, prof. UTH Kierownik Katedry Ochrony Środowiska: dr hab. R. Świetlik, prof. UTH
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Trojanowska   

dr inż. Marzena Trojanowska Katedra Ochrony Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego ul. B. Chrobrego 27, 26-600 Radom
 
 
Med Srod. 2016;19(3):23-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zanieczyszczenie powietrza miejskiego metalami ciężkimi wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców. Osoby palące papierosy są narażone na dodatkową ekspozycję inhalacyjną, której źródłem są metale ciężkie obecne w tytoniu. Celem pracy było oszacowanie wpływu palenia papierosów na ryzyko zdrowotne mieszkańców miast, towarzyszące środowiskowej ekspozycji inhalacyjnej na metale ciężkie.

Materiał i metody:
Analizowano narażenie palaczy na metale ciężkie obecne w dymie papierosowym i zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym. Zastosowano metodologię oceny ryzyka zalecaną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA).

Wyniki:
Wartości indeksu zagrożenia i ryzyka nowotworowego dla przyjętego scenariusza narażenia inhalacyjnego palacza na kadm, nikiel i arsen są kilkadziesiąt razy większe od wartości wyznaczonych dla osoby niepalącej.

Wnioski:
Poziom zagrożenia uzyskany dla scenariusza osoby palącej odznacza się większym prawdopodobieństwem wystąpienia chronicznych skutków zdrowotnych, natomiast poziom ryzyka nowotworowego palacza należy zakwalifikować jako poziom nieakceptowany


Introduction:
Heavy metal contamination of urban air has a negative effect on residents’ health. Cigarette smokers are subjected to additional inhalation exposure caused by heavy metals present in tobacco. The aim of this study was the assessment of the impact of smoking on the health risk for residents of Polish cities, combined with environmental inhalation exposure to heavy metals.

Material and Methods:
The health risk for smokers was analyzed. The risk assessment methods used have been recommended by the US Environmental Protection Agency.

Results:
Hazard index and cancer risk values for the assumed scenario of Cd, Ni and As inhalation hazard for smokers are from several to about fifty times higher than the values determined for nonsmokers.

Conclusions:
Hazard index obtained for the smoker shows a high probability of chronic health effects, and the estimated cancer risk is at an unacceptable leve

 
REFERENCJE (30)
1.
Xie J, Marano KM, Wilson CL et al. A probabilistic risk assessment approach used to prioritize chemical constituents in mainstream smoke of cigarettes sold in China. Regul Toxicol Pharm 2012;62:355-362.
 
2.
ATSDR Agency for Toxic Substances & Disease Registry, Division of Toxicology & Human Health Sciences, Priority List of Hazardous Substances http://www.atsdr.cdc.gov/ spl/resources/ATSDR_2013_SPL_Detailed_Data_Table.pdf.
 
3.
International Agency for Research on Cancer, IARC, 2015. Agents Classified by the IARC Monographs, vol. 1–112. Retrieved July 12, 2015 from: http://monographs.iarc.fr/ENG/ Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf.
 
4.
Caruso RV, O’Connor RJ, Stephens WE et al. Toxic metal concentrations in cigarettes obtained from U.S. smokers in 2009: Results from the International Tobacco Control (ITC) United States Survey Cohort. Int J Environ Res Public Health 2014;11:202-217.
 
5.
Chiba M, Masironi R. Toxic and trace elements in tobacco and tobacco smoke. B World Health Organ 1992;70(2):269- 275.
 
6.
Fresquez MR, Pappas SR, Watson CH. Establishment of toxic metal reference range in tobacco from US cigarettes. J Anal Toxicol 2013;37:298-304.
 
7.
Piadé J-J, Jaccard G, Dolkaa C et al. Differences in cadmium transfer from tobacco to cigarette smoke, compared to arsenic or lead. Toxicology Reports 2015;2:12-26.
 
8.
Khlifi R, Hamza-Chaffai A. Head and neck cancer due to heavy metal exposure via tobacco smoking and professional exposure: A review. Toxicol Appl Pharm 2010;248:71-88.
 
9.
Ljung A, Nordin A. Theoretical feasibility for ecological biomass ash recirculation: chemical equilibrium behavior of nutrient elements and heavy metals during combustion. Environ Sci Technol 1997;31:2499-2503.
 
10.
Pieszkowski W, Florek E. Tytoń w liczbach na początku nowego stulecia. Przegl Lek 2006;63(10):823-826.
 
11.
Suna S, Asakawa F, Jitsunari F et al. Assessment of cadmium and lead released from cigarette smoke. Jap J Hyg 1991;46: 1014-1024.
 
12.
Chen PX, Moldoveanu SC. Mainstream smoke chemical analyses for 2R4F Kentucky Reference Cigarette. Contributions to Tobacco Research 2003;20(7):448-458.
 
13.
Galazyn-Sidorczuk M, Brzózka MM, Moniuszko-Jakoniuk J. Estimation of Polish cigarettes contamination with cadmium and lead, and exposure to these metals via smoking. Environ Monit Assess 2008;137:481-493.
 
14.
US EPA 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I, Human Health Evaluation Manual (Part A), EPA/540/ 1-89/002. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC.
 
15.
Biesiada M. Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2006.
 
16.
Trojanowska M, Świetlik R. Inhalacyjne narażenie mieszkańców miast Polski na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego arsenem, kadmem i niklem. Med Środow 2012; 15(2):33-41.
 
17.
Kazi TG, Jalbani N, Arain HI et al. Determination of toxic elements in different brands of cigarette by atomic absorption spectrometry using ultrasonic assisted acid digestion. Environ Monit Assess 2009;154:155-167.
 
18.
Anhwange BA, Yiase SG, Ugye JT et al. Trace metals content of some brands of cigarette found within Makurdi Metropolis Intern J Chem and Appl 2011;3(2):143-149.
 
19.
Afridi HI, Farah Naz Talpur FN, Kazi TG et al. Effect of trace and toxic elements of different brands of cigarettes on the essential elemental status of Irish referent and diabetic Mellitus consumers. Biol Trace Elem Res 2015; doi:10.1007/ s12011-015-0308-5.
 
20.
El-Agha O, Gökmen G. Smoking habits and cadmium intake in Turkey. Biol Trace Elem Res 2002;88:31-42.
 
21.
Ashraf MW. Levels of heavy metals in popular cigarette brands and exposure to these metals via smoking. Scientific World J 2012; Article ID 729430, doi:10.1100/2012/729430.
 
22.
Afridi HI, Kazi TG, Talpur FN et al. Estimation of toxic elements in the samples of different cigarettes and their impact on human health of Irish hypertensive consumer. Clin Chim Acta 2013;426:51-57.
 
23.
Viana GFS, Garcia KS, Menezes-Filho JA. Assessment of carcinogenic heavy metal levels in Brazilian cigarettes. Environ Monit Assess 2011;181:255-265.
 
24.
Zawadzka T, Brulińska-Ostrowska E, Wojciechowska-Mazurek M i wsp. Cadmium and lead levels in domestic and imported cigarettes. Rocz Panstw Zakl Hig 1989;40(2):145- 52.
 
25.
US EPA, Integrated Risk Information System, A-Z List of Substances, http://cfpub.epa.gov/ncea/iris...= iris.showSubstanceList.
 
26.
Behera SN, Xian H, Balasubramanian R. Human health risk associated with exposure to toxic elements in mainstream and sidestream cigarette smoke. Sci Total Environ 2014; 472:947-956.
 
27.
Appendix A: Hot Spots Unit Risk and Cancer Potency Valueshttp://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/AppendixA.pdf.
 
28.
Czogała J, Dutkiewicz T. Próba oceny narażenia na pierwiastki toksyczne u palaczy papierosów. Cz. II. Retencja pierwiastków z dymu papierosowego w układzie oddechowym palacza i ocena dawek zatrzymanych metali. Bromat Chem Toksykol 1992;25(1):53-62.
 
29.
Marano KM, Naufal ZS, Kathman SJ et al. Cadmium exposure and tobacco consumption: biomarkers and risk assessment. Regul Toxicol Pharm 2012;64:243-252.
 
30.
Marano KM, Naufal ZS, Kathman SJ et al. Arsenic exposure and tobacco consumption: Biomarkers and risk assessment. Regul Toxicol Pharm 2012;64:225-232.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top