PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Dlaczego kobiety pracujące w ortopedii mają wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi? – przegląd narracyjny
 
Więcej
Ukryj
1
Child Jesus Clinical Hospital, University Clinical Centre, Medical University, Warsaw, Poland
 
2
Praski Hospital, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Julita Kinga Zembala   

Child Jesus Clinical Hospital, University Clinical Centre, Medical University, Warsaw, Lindleya 4, 02-004, Warszawa, Polska
 
 
Med Srod. 2023;26(1-2):16-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Rak piersi jest istotnym problemem zdrowotnym o wysokiej śmiertelności na całym świecie. Kobiety pracujące jako ortopedzi, ze względu na zawodowe narażenie na promieniowanie, wykazują wyższą częstość występowania tego nowotworu w porównaniu do ogólnej populacji. Celem tego przeglądu jest zbadanie związku między narażeniem na promieniowanie a rakiem piersi u kobiet ortopedów. Przegląd omawia wyzwania, z jakimi ortopedzi się borykają w minimalizowaniu narażenia na promieniowanie, a także podkreśla znaczenia środków ochrony i bezpieczeństwo pracy.

Opis stanu wiedzy:
Wyniki przeglądanych badań wskazują na wyższą częstość występowania raka piersi u kobiet w ortopedii w porównaniu do ogólnej populacji. Badania jednoznacznie pokazują, że ortopedzi są szczególnie narażeni na promieniowanie podczas zabiegów wykorzystujących fluoroskopię, takie jak wprowadzanie gwoździ śródszpikowych czy śrub pedikularnych. Wynika to ze zwiększonej ekspozycji podczas bezpośredniego kontaktu rąk chirurga z pacjentem lub źródłem promieniowania podczas wykonywania zabiegu. Niemniej jednak, istnieją skuteczne strategie łagodzenia ryzyka narażenia na promieniowanie, takie jak stosowanie ołowianych kamizelek i odpowiednie zachowanie.

Podsumowanie:
Wyższa częstość występowania raka piersi u kobiet ortopedów podkreśla potrzebę prowadzenia dalszych badań oraz działań prewencyjnych. Zrozumienie związku między narażeniem na promieniowanie a rakiem piersi w tej populacji jest istotne dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa ortopedów. Wzrost świadomości i wdrożenie odpowiednich środków ostrożności, takich jak stosowanie ochronnego sprzętu i przestrzeganie właściwych technik pozycjonowania, są niezbędne w celu minimalizacji ryzyka narażenia na promieniowanie i zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla kobiet pracujących jako ortopedzi.


Introduction and objective:
Breast cancer is a leading cause of mortality worldwide, and female orthopaedic surgeons have shown a higher prevalence of breast cancer due to occupational radiation exposure. This review aims to explore the association between radiation exposure and breast cancer among female orthopaedic surgeons, while highlighting challenges in minimizing exposure and emphasizing the importance of protective measures.

Abbreviated description of the state of knowledge:
Orthopaedic surgeons face increased radiation exposure during fluoroscopy-based procedures, putting them at risk. Studies have demonstrated their vulnerability, particularly in procedures like intramedullary nailing and pedicle screw insertion. Protective measures such as lead aprons and positioning techniques can help reduce exposure.

Summary:
This review highlights the higher prevalence of breast cancer among female orthopaedic surgeons due to their occupational exposure to radiation. The close proximity to radiation sources during procedures increases their risk. Protective measures such as lead aprons and proper positioning techniques play a crucial role in reducing radiation exposure. However, there is a lack of knowledge and training in radiation safety among orthopaedic surgeons. To promote the health and safety of these surgeons, it is essential to raise awareness, implement appropriate precautions, and provide standardized training programs. Further research is needed to better understand the underlying mechanisms and develop targeted interventions to mitigate the risks associated with radiation exposure in this population.

 
REFERENCJE (26)
1.
Łukasiewicz S, Czeczelewski M, Forma A, et al. Breast Cancer—Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies—An Updated Review. Cancers (Basel) 2021;13:4287. https://doi.org/10.3390/cancer....
 
2.
MacMahon B. Epidemiology and the causes of breast cancer. Int J Cancer 2006;118:2373–8. https://doi.org/10.1002/ijc.21....
 
3.
Lundqvist A, Andersson E, Ahlberg I, et al. Socioeconomic inequalities in breast cancer incidence and mortality in Europe—a systematic review and meta-analysis. The European Journal of Public Health 2016;26:804–13. https://doi.org/10.1093/eurpub....
 
4.
Valone LC, Chambers M, Lattanza L, et al. Breast Radiation Exposure in Female Orthopaedic Surgeons. Journal of Bone and Joint Surgery 2016;98:1808–13. https://doi.org/10.2106/JBJS.1....
 
5.
John EM, Phipps AI, Knight JA, et al. Medical radiation exposure and breast cancer risk: Findings from the Breast Cancer Family Registry. Int J Cancer 2007;121:386–94. https://doi.org/10.1002/ijc.22....
 
6.
Chou LB, Cox CA, Tung JJ, et al. Prevalence of Cancer in Female Orthopaedic Surgeons in the United States. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume 2010;92:240–4. https://doi.org/10.2106/JBJS.H....
 
7.
Chou LB, Chandran S, Harris AHS, et al. Increased Breast Cancer Prevalence Among Female Orthopedic Surgeons. J Womens Health 2012;21:683–9. https://doi.org/10.1089/jwh.20....
 
8.
Chou LB, Lerner LB, Harris AHS, et al. Cancer Prevalence among a Cross-sectional Survey of Female Orthopedic, Urology, and Plastic Surgeons in the United States. Women’s Health Issues. 2015;25:476–81. https://doi.org/10.1016/j.whi.....
 
9.
Chou LB, Johnson B, Shapiro LM, et al. Increased Prevalence of Breast and All-cause Cancer in Female Orthopaedic Surgeons. JAAOS: Global Research and Reviews 2022;6. https://doi.org/10.5435/JAAOSG....
 
10.
Chen Q, Lang L, Wu W, et al. A Meta-Analysis on the Relationship between Exposure to ELF-EMFs and the Risk of Female Breast Cancer. PLoS One 2013;8:e69272. https://doi.org/10.1371/journa....
 
11.
Fenga C. Occupational exposure and risk of breast cancer. Biomed Rep 2016;4:282–92. https://doi.org/10.3892/br.201....
 
12.
Tapio S, Little MP, Kaiser JC, et al. Ionizing radiation-induced circulatory and metabolic diseases. Environ Int. 2021;146:106235. https://doi.org/10.1016/j.envi....
 
13.
Singer G. Occupational Radiation Exposure to the Surgeon. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2005;13:69–76.
 
14.
Doody MM, Freedman DM, Alexander BH, et al. Breast cancer incidence in U.S. radiologic technologists. Cancer. 2006;106:2707–15. https://doi.org/10.1002/cncr.2....
 
15.
Yu E, Khan SN. Does Less Invasive Spine Surgery Result in Increased Radiation Exposure? A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res. 2014;472:1738–48. https://doi.org/10.1007/s11999....
 
16.
Rampersaud YR, Foley KT, Shen AC, et al. Radiation Exposure to the Spine Surgeon During Fluoroscopically Assisted Pedicle Screw Insertion. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:2637–45. https://doi.org/10.1097/000076....
 
17.
Matityahu A, Duffy RK, Goldhahn S, et al. The Great Unknown—A systematic literature review about risk associated with intraoperative imaging during orthopaedic surgeries. Injury 2017;48:1727–34. https://doi.org/10.1016/j.inju....
 
18.
Mastrangelo G, Fedeli U, Fadda E, et al. Increased cancer risk among surgeons in an orthopaedic hospital. Occup Med (Chic Ill). 2005;55:498–500. https://doi.org/10.1093/occmed....
 
19.
Ryu RC, Behrens PH, Malik AT, et al. Are we putting ourselves in danger? Occupational hazards and job safety for orthopaedic surgeons. J Orthop. 2021;24:96–101. https://doi.org/10.1016/j.jor.....
 
20.
Brouckaert O, Rudolph A, Laenen A, et al. Reproductive profiles and risk of breast cancer subtypes: a multi-center case-only study. Breast Cancer Research. 2017;19:119. https://doi.org/10.1186/s13058....
 
21.
Raza M, Geleit R, Houston J, et al. Radiation in orthopaedics (RIO) study: a national survey of UK orthopaedic surgeons. Br J Radiol. 2021;94:20210736. https://doi.org/10.1259/bjr.20....
 
22.
Fidan F, Çetin MÜ, Kazdal C, et al. Behaviour and knowledge skill levels of orthopedic surgeons about radiation safety and fluoroscopy use: A survey analysis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019;53:301–5. https://doi.org/10.1016/j.aott....
 
23.
van Papendorp LWA, Suleman FE, Hanekom H. The knowledge, awareness and practices of radiation safety amongst orthopaedic surgeons. South African Journal of Radiology. 2020;24. https://doi.org/10.4102/sajr.v....
 
24.
Pires RE, Reis IGN, de Faria ÂRV, et al. The hidden risk of ionizing radiation in the operating room: a survey among 258 orthopaedic surgeons in Brazil. Patient Saf Surg. 2020;14:16. https://doi.org/10.1186/s13037....
 
25.
Kalenderer Ö, Turgut A, Bilgin E, et al. The Influence of Resident Level of Training on Fluoroscopy Time in Pediatric Supracondylar Humeral Fractures Treated with Closed Reduction and Percutaneous Pinning. Cureus. 2018. https://doi.org/10.7759/cureus....
 
26.
Van Nortwick SS, Leonard DA, Finlay AK, et al. Methods for Reducing Intraoperative Breast Radiation Exposure of Orthopaedic Surgeons. Journal of Bone and Joint Surgery. 2021;103:1646–51. https://doi.org/10.2106/JBJS.2....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top