PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Toxicity of exhaust emissions from combustion of liquid biofuels and fuels with biocomponents
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec
 
 
Autor do korespondencji
Adam Prokopowicz   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2010;13(3):68-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zastosowanie ciekłych biopaliw jako paliw transportowych wykazuje tendencję wzrostową przy czym wskazuje się głównie na pozytywny aspekt wykorzystania biomasy. Jednakże spalanie biomasy podobnie jak w przypadku konwencjonalnych paliw powoduje emisję wielu toksycznych związków chemicznych. W pracy skoncentrowano się na zdrowotnych aspektach użycia biopaliw jako paliw transportowych w odniesieniu do paliwa konwencjonalnego. Przedstawiono charakterystyk emisji powstając podczas spalania ciekłych biopaliw jak również badania toksyczności składników spalin.

The consumption of liquid biofuels as a transport fuels shows growing tendency so positive environmental aspects of using biomass is mainly used. Biofuel combustion prevents many of the toxic chemical compounds associated with conventional fuels to be emitted. The paper focused on health aspects of using liquid biofuels as a transport fuels in comparison with conventional fuels. There are provided characterization of exhaust emissions formed during combustion of liquid biofuels as well as toxicity tests of its exhaust components.
 
REFERENCJE (40)
1.
Karekezi S., Kusum K., Coelho S.T.: Traditional Biomass Energy Improving its Use and Moving to Modern Energy Use, Thematic Secretariat of the International Conference for Renewable Energies, Bonn, Germany, 2004.
 
2.
Janowicz L.: Biomasa w Polsce. Energetyka 8, 601-604, 2006 [In Polish].
 
3.
Kupczyk A.: Wykorzystanie biopaliw transportowych w Polsce na tle UE. Część I Wskaźniki i bariery wykorzystania biopaliw transportowych. Energetyka 8, 605-609, 2006 [In Polish].
 
4.
Markowska J.: Rynek biomasy i biopaliw w Polsce. Przemysł Spożywczy 7, 19-21, 2007 [In Polish].
 
5.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199). (Law of 25 August 2006 concerning biocomponents and liquid biofuels (Dz.U. No 169, item 1199).
 
6.
Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Impact of biocomponents on exhaust gas composition. Bezp. Pr. 11, 10-13, 2003 [In Polish].
 
7.
Lapuerta M., Armas O., Rodriguez-Fernández J.: Effect of biodiesel fuels on diesel engine emissions. Prog. Energy Comb. Sci. 34, 198–223, 2008.
 
8.
Szlachta Z., Dudek S.: The biofuelling agricultural vehicle engines. Motorol 5, 201-210, 2003 [In Polish].
 
9.
Turrio-Baldassarri L., Battistelli C.L., Conti L., Crebelli R., De Berardis B., Iamiceli A.L., Gambio M., Iannacone S.: Emission comparison of Urban bus engine fueled with diesel oil and ‘biodisel’ blend. Sci. Tot. Environ. 327, 147-162, 2004.
 
10.
Demirbas A.: Political, economic and environmental impacts of biofuels: A review. Appl. Energy doi:10.1016/j.apenergy. 2009.04.036.
 
11.
Merkisz J., Kozak M.: Influence of the blend composition of the biofuel and the conventional fuel on exhaust emissions. EiN 3, 12-18. 2003 [In Polish].
 
12.
Gaffney N.S., Marlay N.A.: The impacts of combustion emissions on air quality and climate–From coal to biofuels and beyond. Atmos. Environ. 43, 23-36, 2009.
 
13.
Oleksiak S., Stępień Z., Szczerbski B.: Możliwości i perspektywy wykorzystania pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach z zapłonem samoczynnym. Journal of KONES Internal Combustion Engines 10, 3-4, 2003.
 
14.
Sapota A.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje smołowe rozpuszczalne w cykloheksanie) Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podst. Met. Oceny Srod. Pr. 2(32), 179–208, 2002 [In Polish].
 
15.
Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku. Bezp. Pr. 3, 17- 20, 2003 [In Polish].
 
16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w Środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771).
 
17.
Hibbs B., George J.: Toxicological Profile for benzene Draft for Public Comment (Update), August 1995.
 
18.
www.osha.gov/SLTC/butadiene/healtheffects.html (available on-line: 07.08.2009 r.).
 
19.
Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information.
 
20.
Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 202 poz. 1681).
 
21.
United States Environmental Protection Agency. A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions, Draft Technical Report. EPA 420-P-02-001, October 2002.
 
22.
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, INTERNAL REPORT 08/001, Report of the Advisory Group to Recommend Priorities for IARC Monographs during 2010–2014, 17-20 June 2008.
 
23.
Heirich J., Wichmann H.E.: Traffic related pollutants in Europe and their effect on allergic disease. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 4, 341-348, 2004.
 
24.
Krahl J., Munack A., Schroder O., Bunger J., Bahadir M.: Environmental impacts and health impacts due to biodiesel exhaust gas. Fres. Environ. Bull. 11, 823-828, 2002.
 
25.
Swanson K.J., Madden M.C., Ghio A.: Biodiesel Exhaust: The Need for Health Effects Research. Environ. Health Perspect. 115 (4), 496-499, 2007.
 
26.
Mazzoleni C., Kuhns Hampden D., Moosmüller H., Witt J., Nussbaum N.J., Chang M.-C. O., Parthasarathy G., Nathagoundepalayam S.K.K., Nikolich G., Watson J.G.: A case study of real-world tailpipe emissions for school buses using a 20% biodiesel blend. Sci. Tot. Environ. 385, 146, 2007.
 
27.
Niven R.K.: Ethanol in gasoline: environmental impactsand sustainability review article. Renew. Sustain. Energy Rev. 9, 535, 2005.
 
28.
California Air Resources Board (CARB). California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 1988–2000 Model Passenger Cars, Light-duty Trucks, and Medium-duty Vehicles. Sacramento, CA. August 1999. http://www.arb.ca.gov/ msprog/levprog/cleandoc/ldvtp88.pdf. (available on-line: 07.08.2009).
 
29.
Li H., Andrews G.E., Balsevich-Prieto J.L.: Study of emission and combustion characteristic of RME B100 biodiesel from a heavy duty diesel engine. SAE Technical Paper No. 2007-01- 0074, 2007. http://www.sae.org/technical/ papers/2007-01- 0074, (available on-line: 07.08.2009).
 
30.
Arapaki N., Bakeas E., Karavalakis G., TZIRAKIS E., Stournas S., Zannicos F.: Regulated and unregulated emissions characteristics of a diesel vehicle operating with diesel/ biodiesel blends. SAE Technical Paper No. 2007-01-0071. http://www.sae.org/technical/p..., 2007 (available on-line: 07.08.2009).
 
31.
He Ch., Ge Y., Tan J., You K., Han X., Wang J., You Q., Shah A.N.: Comparison of carbonyl compounds emissions from diesel engine fueled with biodiesel and diesel. Atm. Environ. 43, 3657, 2009.
 
32.
McCormick R.L.: The Impact of Biodiesel on Pollutant Emissions and Public Health. Inhal. Toxicol. 19, 1033, 2007.
 
33.
Sendzikiene E., Makareviciene V., Janulius P.: Influence of Composition of Fatty Acid Methyl Esters on Smoke Opacity and Amount of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Engine Emissions. Polish J. Environ. Stud. 16 (2), 259, 2007.
 
34.
Massed E., Diva Saldiva C., Nunes Cardoso L.M., Silva R., Nascimento Sldiva P.H., Bohm G.M.: Acute toxicity of gasoline and ethanol automobile engine exhaust gases. Toxicol. Letters 26(2-3), 187, 1985.
 
35.
Finch G.L., Hobbs C.H., Blair L.F., Barr E.B., Hahn F.F., Jaramillo R.: J. Effects of subchronic inhalation exposure of rats to emissions from diesel engine burning soybean oil-derived biodiesel fuel. Inhal. Toxicol. 14 (10), 1017, 2002.
 
36.
Bünger J., Krahl J., Franke Hu, Munack A., Hallier E.: Mutagenic and cytotoxic effects of exhaust particulate matter of biodiesel compared to fossil diesel fuel. Mutat. Res. 415, 13, 1998.
 
37.
Krahl J., Knothe G., Munack A., Ruschel Y., Schröder O., Hallier E., Westphal G., Bünger J.: Comparison of exhaust emissions and their mutagenicity from the combustion of biodiesel, vegetable oil, gas-to-liquid and petrodiesel fuels. Fuel 88, 1064, 2009.
 
38.
Bünger J., Müller M., Krahl J., Baum K., Weigel A., Hallier E.: Mutagenicity of diesel exhaust particles from two fossil and two plant oil fuels. Mutagenesis 15, 391, 2000.
 
39.
Bünger J., Krahl J., Baum K., Schroder O., Müller M.,Westphal G.: Cytotoxic and mutagenic effects, particle size and concentration analysis of diesel engine emissions using biodiesel and petrol diesel as fuel. Arch. Toxicol. 74(8) 490, 2000.
 
40.
Mendyka B., Radek P., Wargacka A., Czarny A., Zaczyńska E., Pawlik M. The investigation of cytotoxic and mutagenic properties of samples contain rapeseed oil methyl esters. Med. Srodow.; 8(2), 139, 2005. [In Polish].
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top