PL EN
LIST DO REDAKCJI
Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej – działalność w latach 1995–2019
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
 
Med Srod. 2019;22(1-2):2-4
 
STRESZCZENIE
Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej (PTMŚ) powstało w 1995 roku z inicjatywy Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) w Sosnowcu. W skład komitetu założycielskiego wchodzili pracownicy IMPiZŚ: R. Wywiał – przewodnicząca, A. Klementys, E. Powązka, E. Kmiecik-Małecka, J. Krużel-Mendrek. W związku z ujęciem stowarzyszenia w rejestrze stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Katowicach stowarzyszenie o tej nazwie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń Wydziału Obywatelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 22 kwietnia 1995 roku pod pozycją 1572. 21 czerwca 1995 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej zostało zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział I Cywilny – Sekcja Rejestrowa, w dziale „A” pod numerem Rej. St. 1602. Siedzibą PTMŚ nieprzerwanie od chwili powstania jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Pierwszym prezesem Towarzystwa został prof. dr hab. med. Jan E. Zejda. Po jego rezygnacji w roku 2002 funkcję tę objęła dotychczasowa wiceprezes PTMŚ dr n. med. Dorota Jarosińska i sprawowała ją do roku 2007. Od tego czasu do chwili obecnej stanowisko prezesa PTMŚ piastuje prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, pracownik IMPiZŚ.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top