PL EN
RESEARCH PAPER
Tanning in solarium – knowledge, attitudes and Polish habits
 
More details
Hide details
1
Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Koło naukowe przy Zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
 
2
Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
 
3
Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Zakład Epidemiologii Kierownik Zakładu Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy: prof. dr hab. n. med. P. Nowak Kierownik Zakładu Epidemiologii: dr hab. n. med. J. Słowiński
 
 
Corresponding author
Jolanta Malinowska-Borowska   

Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice tel. 32 208 85 42
 
 
Med Srod. 2014;17(1):52-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Tanning devices are sources of UVA and UVB radiation. UV exposure can cause damage to the cornea of the eye, skin burns and even skin cancer. Appropriate use of solarium requires adequate knowledge of health effects resulting from the excessive use of sunbeds. The aim of the study was to examine knowledge, attitudes and habits in the solarium use.

Material and Methods:
The study was based on our own questionnaire distributed among the citizens of a city located in Łódź Province. The study group consisted of 135 adults, mostly women and people with secondary and vocational education. Participants of the study were asked to answer specific questions included in the questionnaire concerning the knowledge of UV radiation, attitudes and the behaviour in the solarium.

Results:
36% of the respondents were going to the solarium. 38% of the respondents weren’t going at all. Every fourth respondent used to go to the solarium in the past, however gave up this type of tanning for some reasons. Protecting goggles were used only by 18% of the respondents. 94% of the respondents never asked the service about CE certificates for the sunbeds intended for use.

Conclusions:
People tanning in the solarium, in comparison to those who do not use the artificial sun, enjoy better knowledge of the ultraviolet radiation. However they do not follow the requirements of the safe tanning. They are also not interested in technical conditions of the sunbeds. People who are not tanning in the solarium are more aware of health effects caused by UV radiation. Actions promoting public awareness on negative health effects of exposure to UV radiation in the solarium are needed.

 
REFERENCES (21)
1.
http://mediweb.pl/beauty/wyswi..., data dostępu: 06.11.2013.
 
2.
Polski Związek Solaryjny, Raport o urządzeniach opalających w Polsce, Ekspertyzy i analizy dotyczące bezpieczeństwa technicznego wyrobów w Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki 2007.
 
3.
Wang S.Q., Dusza S.W.: Assessment of sunscreen knowledge: a pilot survey. Br J Dermatol 2009; 161 Suppl 3:28-32.
 
4.
Fitzpatrick T.B.: The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol 1988; 124 (6): 869- 71.
 
5.
Rassner G.: Dermatologia. Podręcznik i atlas. Urban&Partner. Wrocław. 2004.
 
6.
Błaszczyk-Kostanecka M., Wolska A.: Dermatologia w praktyce. PZWL, Warszawa, 2005.
 
7.
Poon T.S., Barnetson R.S., Halliday G.M.: Sunlight-induced immunosuppression in humans is initially because of UVB, then UVA, followed by interactive effects. J Investig Dermatol 2005; 125(4):840-846.
 
8.
Ruka W.: Czerniaki skóry – zasady postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. Biuletyn onkologiczny 2009; 9: 25-36.
 
9.
Szepietowski J.C., Nowicka D., Soter K. i wsp.: Tanning salon in southwest Poland: a survey of safety standards and professional knowledge of the staff. PHPP 2002;18:179-182.
 
10.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Jak rozsądnie korzystać z solarium. Poradnik dla konsumentów, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 
11.
World Health Organization, „Sunbeds, tanning and UV exposure”, April 2010, http://www.who.int/mediacentre... fs287/en/, data dostępu: 06.11.2013.
 
12.
Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 60335-2-27:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-27: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym.
 
13.
Berny-Moreno J., Salomon J., Arent S. i wsp.: Ocena wiedzy studentów dotyczącej szkodliwego działania promieniowania słonecznego na skórę. Dermatologia kliniczna 2004, 6 (4): 221-226.
 
14.
Zalewska A., Cylkowska-Nowak M.: Zdrowa skóra a słońce – próba diagnozy wiedzy oraz wybranych postaw, Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 214.
 
15.
Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Ocena wiedzy pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium. Probl Hig Epidemiolog, 2009, 90, 3,391-397.
 
16.
Krajewska-Kułak E. Ocena wiedzy studentów I roku kosmetologii i fizjoterapii na temat solarium i działania promieni słonecznych. Dermatologia Kliniczna 2010; 12: 2.
 
17.
Rucińska A., Glinka R. Ocena świadomości społeczeństwa na temat wpływu promieniowania UV na organizm człowieka. Polish Journal of Cosmetology 2009.9.4.238-243.
 
18.
Kiełtyka K. Ocena skali zagrożenia tanoreksją na przykładzie badanej grupy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dermatologia estetyczna. 2009; 11: 3.
 
19.
Nowecki Z.: Solaria- moda szkodząca zdrowiu i życiu http://www.zdrowemiasto.pl/i/7...- szkodzaca-zdrowiu-i-zyciu,2306.html, data dostępu: 06.11.2013.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
 
21.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Raport z kontroli urządzeń opalających. Opracowanie: Departament Nadzoru Rynku UOKiK, 2010.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top