PL EN
RESEARCH PAPER
Ocena różnych form aktywności fizycznej pracowników umysłowych
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, Polska
 
 
Corresponding author
Magda Skiba   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 509 631 708
 
 
Med Srod. 2017;20(4):34-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Background: The appropriate level of physical activity according to WHO recommendations for adults aged 18– 64 years is 150 minutes per week in multiple shorter bouts of at least 10 minutes each: e.g., 30 minutes of moderateintensity activity 5 times per week. Regular physical activity is essential for health and well-being at any age. Many studies conducted among residents of the Silesian province have confirmed that their physical activity is insufficient. Data from a survey conducted in 2004 by the Central Statistical Office of Poland showed that the surveyed residents of the Silesian province older than 15 years of age spent their leisure time mostly in a passive way, or took activities not requiring intense physical effort. Therefore, we undertook a study evaluating physical activity in a selected group of white-collar workers who spent most of the time during the day in a seated position. Objective of the study: The objective of the study was to evaluate various forms of physical activity undertaken by white-collar workers.

Material and Methods:
In the project, a questionnaire survey was conducted in a selected group of white-collar workers which consisted of employees of the City Office of Sosnowiec. A total of 191 persons took part in the survey: 57 (29.8%) men and 134 (70.2%) women. Survey questions concerned different forms of physical activity taken by white-collar workers.

Results:
Physical activity in the study group of whitecollar workers varied significantly depending on the gender. Males more willingly engaged in various forms of sports activity than women. Men were found to jog, play ball games and tennis, and exercise in the gym more readily than women. However, women reported taking walks, exercising, or riding on rollers significantly more often than men. The activity of women was associated with housework, such as cleaning, doing laundry, shopping, or cooking, to a greater extent than that of men. Men more often than women travelled by car, and this difference was statistically significant. By contrast, women more often than men travelled to work on foot or by public transport.

Conclusions:
The majority of respondents (80.1%) declare taking physical activity. However, the analysis of questionnaire data shows that respondents spend their leisure time mainly in a passive way or on low-intensity activities, which do not require substantial physical effort, such as walks, gymnastics, activities at the swimming pool, or cycling. The results point to the need for more effective promotion of physical activity (particularly in the leisure time) amongst white-collar employees who spend most of the time at work in a seated position.

 
REFERENCES (27)
1.
Why Move for Health“, http://www.who.int/moveforheal... en/, WHO, 2002.
 
2.
Healy G.N., Matthews CE, Dunstan DW, Winkler EA, Owen N: Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 2003-06. Eur Heart J 2011,32:590-597.
 
3.
Edwardson C.L., Gorely T, Davies MJ, Gray LJ, Khunti K, Wilmot EG, Yates T, Biddle SJ: Association of sedentary behaviour with metabolic syndrome: a meta-analysis. PLoS One 2012, 7:e34916.
 
4.
Katzmarzyk P.T., Church TS, Craig CL, Bouchard C: Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer. Med Sci Sports Exerc 2009, 41:998-1005.
 
5.
Same R.V., Feldman D.I., Shah N., Martin S.S., Al Rifai M., Blaha M.J., Graham G., Ahmed H.M.: Relationship between sedentary behavior and cardiovascular risk. Curr Cardiol Rep 2016, 18:6.
 
6.
Physical Activity Fundamental to Preventing Disease. US Department of Health and Human Services. June 20, 2002 sedentary behavior and cardiovascular risk. Curr Cardiol Rep 2016, 18:6.
 
7.
Strum R. The effects of obesity, smoking and alcohol drinking on chronic medical problems and health care costs. Health Affairs 2002; 21 (2): 245-270.
 
8.
Wytyczne UE Dotyczące Aktywności Fizycznej. Zalecane Działania Polityczne Wspierające Aktywność Fizyczną Wpływającą Pozytywnie Na Zdrowie. Czwarty Projekt Skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008 r. Bruksela, 10 października 2008 r.
 
9.
Detels R., McEwen J., Beaglehole R., Tanaka H. Oxford Textobook of Public Health, Oxford University Press 2002.
 
10.
Warren T.Y., Barry V., Hooker S.P., Sui X.M., Church T.S., et al. 2010; Patel A.V., Bernstein L., Deka A., Feigelson H.S., Campbell P.T., et al. 2010; Katzmarzyk P.T., Church T.S., Craig C.L., Bouchard C. (2009). Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, cancer. Medicine And Science In Sports And Exercise 41: 998-1005.
 
11.
Jans M.P., Proper K.I., Hildebrandt V.H. (2007). Sedentary behavior in Dutch workers: Differences between occupations and business sectors. American Journal of Preventive Medicine 33:450-454.
 
12.
Stan zdrowia ludności w województwie śląskim w 2004 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, 2004.
 
13.
Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J.: Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Problemy Pielęgniarstwa 2011, 9(2), 210-218.
 
14.
Puciato D., Rozpara M., Mynarski W., Łoś A., Królikowska.B.: Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Medycyna Pracy 2013; 64(5); 649-657.
 
15.
Eurobarometr 72.3, Sport i aktywność fizyczna, TNS Opinion & Social, Bruksela 2009.
 
16.
Raport o stanie zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. 2009 Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Katowice 2010.
 
17.
Błaszczyszyn M., Woś B., Burzycka-Wilk D.: Aktywność fizyczna osób wykonujących pracę siedzącą. Osoba – Edukacja, Aktywność Fizyczna, Zdrowie, Uniwersytet KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, 101-112.
 
18.
Aktywność fizyczna Polaków, CBOS BS/129/2013.
 
19.
Nowak P.F.: Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 18(4), 387-392.
 
20.
Drygas W. i wsp.: Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Polska 2005;63(6 supl 4): 636-640.
 
21.
Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, CBOS BS/183/2006.
 
22.
Mobilność na co dzień, CBOS BS/104/2012.
 
23.
Duncan M.J., Badland H.M., Mummery W.K.: Physical Activity Levels by Occupational Category in Non-Metropolitan Australian Adults. Journal of Physical Activity and Health, 2010, 7, 718-723.
 
24.
Proper K.I., Hildebrandt V.H. Physical activity among Dutch workers—differences between occupations. Prev Med. 2006; 43:42–45.
 
25.
Caban-Martinez A.J., Lee D.J., Fleming L.E., et al. Leisuretime physical activity levels of the US workforce. Prev Med. 2007;44:432–436.
 
26.
Działania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości. Opracował prof. Mirosław Jarosz. Broszura Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2009.
 
27.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles... zal_urm_npz_90_15052007p.pdf.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top