PL EN
RESEARCH PAPER
Burdens of caregivers of patients classified for long-term home care
 
More details
Hide details
1
Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Dziekan: dr J. Siemianowicz
 
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor: dr P.Z. Brewczyński
 
3
Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dziekan: prof. dr hab. n. med. V. Skrzypulec-Plinta
 
 
Med Srod. 2013;16(2):59-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
The illness of one family member has an impact on the functioning of the whole family. Usually, it results in lowering the quality of life, the necessity to introduce changes in hitherto existing rhythm of life and roles carried out by the family members, a decrease in the economic status etc. Aim: The aim of the research was to study the quality of life and costs covered by the caregivers of patient(s) in long-term home care.

Material and Methods:
The survey was using the self-report method. Purposely designed questionnaire, which consists of 29 questions distributed to caregivers of the patients.

Results:
Among the difficulties caregivers face, some of the most crucial are: acceptance of taking the responsibility of becoming a caregiver, the economic burden, perceived lack of time, limitation on professional and social activities, problems with preforming nursing procedures, deterioration of the health status of the caregivers themselves, lack of the adequate (psychological/social) support.

 
REFERENCES (12)
1.
Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL, Warszawa 2010: 17.
 
2.
Kosińska M., Kułagowska E.: Opieka długoterminowa – założenia teoretyczne, praktyka, problemy. Nasze Sprawy, grudzień 2010; 12: 15.
 
3.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).
 
4.
Almenker S., Depla MF., Smalbrugge M., Eefsting JA., Hertogh CM.: Institutionalized storke patients: Status of functioning of an under researched population, Journal of the American Medical Directors Association 2012;13(7): 634–639.
 
5.
Prescott RJ., Kunkler IH., Williams LJ., King CC., Jack W., Pol M., Goh TT., Lindley R., Cairns J.: A randomized controlled trial of postoperative radiotherapy following breast-conserving surgery in a minimum risk older population. The PRIME trial. Health Technology Assessment 2007;11(31): 1–149.
 
6.
Zarządzenie Nr 25/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/new/inde....
 
7.
Mojsa W. Marcinowicz L., Chlabicz S.: Opieka nad pacjentem w domu w polskim systemie opieki zdrowotnej, Lekarz Rodzinny, 2009; 10: 888.
 
9.
Mess E., Babiuch A., Lisowska A.: Opieka długoterminowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2008; 5: 15–16.
 
10.
Franek G., Nowak-Kapusta Z., Grzywna T.: Środowisko domowe miejscem pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad przewlekle chorym. Problemy Pielęgniarstwa 2004; 1-2: 58.
 
11.
Jaracz K., Grabowska-Fudała B.: Źródła obciążenia opiekunów nad chorymi po przebytym udarze mózgu – analiza jakościowa, Pielęgniarstwo Polskie 2007; 2-3 (24-25):116–119.
 
12.
Kózka M., Wojtan S., Woźniok E.: Funkcjonowanie psychospołeczne rodzin opiekunów chorych wentylowanych mechanicznie. Pielęgniarstwa 2011;2(19):185–193.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top