PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Narażenie na organiczne związki chemiczne powstające w trakcie obróbki termicznej olejów jadalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Zaciera
Zakład Szkodliwości Chemicznych Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13; 41-200 Sosnowiec; tel.: (32) 63 41 298, (32) 266 08 85 wew. 298 fax (032) 266 11 24
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dymy pochodzące z obróbki termicznej olejów jadalnych wykazują właściwości genotoksyczne w testach krótkoterminowych. Ponadto w badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych na kobietach w Chinach i na Tajwanie odnotowano wyższą zachorowalność na nowotwory płuc. Kobiety te nie paliły papierosów lub paliły ich niewiele, natomiast dużo czasu spędzały w kuchni przygotowując posiłki. W dymach powstających w wyniku obróbki termicznej olejów jadalnych podczas smażenia zidentyfikowano wiele związków organicznych w tym również związków z grupy WWA

Fumes from cooking oils were found to be genotoxic in several short-term tests. Epidemiological research among Taiwanese and Chinese women has shown high incidence of lung cancer. These women were not smoking or rarely smoking , but they cooked meals every day. A lot of organic compounds have been identified from cooking oils including PAH.
FINANSOWANIE
Źródło finansowania publikacji: dotacja statutowa IMPiZŚ
 
REFERENCJE (15)
1.
Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Ying-Chin Ko: Identification of carcinogens in cooking oil fumes. Environmental Research 1999; 81/1: 18-22.
 
2.
Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Li-Fang Wang, Huei Lee, Chien-Hung Lee, Ying-Chin Ko: Mutagenicity and polycyclic aromatic hydrocarbon content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Mutation Research 1997; 381/2: 157-161.
 
3.
Zhong,-L; Goldberg,-M-S; Parent,-M-E; Hanley,-J-A: Risk of developing lung cancer in relation to exposure to fumes from Chinese-style cooking. Scand-J-Work-Environ-Health 1999; 25(4): 309-16.
 
4.
Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Ko,-Y-C; Lee,-H: Genotoxicity of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Environ- Res 1999; 80: 122-126.
 
5.
Ko,-Y-C; Cheng,-L-S; Lee,-C-H; Huang,-J-J; Huang,-M-S; Kao,-E-L;> Wang,-H-Z; Lin,-H-J: Chinese food cooking and lung cancer in women nonsmokers. Am-J-Epidemiol 2000; 151(2): 140-147.
 
6.
Ko,-Y-C; Lee,-C-H; Chen,-M-J; Huang,-C-C; Chang,-W-Y; Lin,-H-J;> Wang,-H-Z; Chang,-P-Y: Risk factors for primary lung cancer among non-smoking women in Taiwan. Int-J-Epidemiol 1997; 26(1): 24-31.
 
7.
Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorówaromatycznych w niektórych środkach spożywczych; 2005/108/WE; Komisja Wspólnot Europejskich; Dziennik Urzędowy L034, 08/02/2005 P.0043-0045.
 
8.
Schauer,-J-J; Kleeman,-M-J; Cass,-G-R; Simoneit,-B-R: Measurement of emissions from air pollution sources. 4. C1-C27 organic compounds from cooking with seed oils. Environ-Sci-Technol 2002; 36(4): 567-75.
 
9.
Selected Nitro- and Nitro-oxy-polycyclic Aromatic Hydrocarbons; Environmental Health Criteria 229, WHO, Geneva 2003.
 
10.
Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Wang,-L-F; Chang,-C-S; Ko,-Y-C: Nitro-polycyclic aromatic hydrocarbon contents of fumes from heated cooking oils and prevention of mutagenicity by catechin. Mutat-Res 1998; 403(1-2): 29-34.
 
11.
Purcaro,-G; Navas,-J-A; Guardiola,-F; Conte,-L-S; Moret,- S: Polycyclic aromatic hydrocarbons in frying oils and snacks. J-Food-Prot 2006; 69(1): 199-204.
 
12.
Dung,-C-H; Wu,-S-C; Yen,-G-C: Genotoxicity and oxidative stress of the mutagenic compounds formed in fumes of heated soybean oil, sunflower oil and lard. Toxicol-In- Vitro 2006; 20(4): 439-47.
 
13.
Chiang,-T-A; Pei-Fen,-W; Ying,-L-S; Wang,-L-F; Ko,-Y-C: Mutagenicity and aromatic amine content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Food-Chem-Toxicol 1999; 37(2-3): 125-34.
 
14.
Rojas-Molina,-M; Campos-Sanchez,-J; Analla,-M; Munoz- Serrano,-A; Alonso-Moraga,-A: Genotoxicity of vegetable cooking oils in the Drosophila wing spot test. Environ- Mol-Mutagen. 2005; 45(1): 90-5.
 
15.
www.ekonomia24.pl
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top