PL EN
VARIA
 
STRESZCZENIE
Doktor n. med. Zdzisław Brzeski, internista, toksykolog, specjalista medycyny pracy, naukowiec i społecznik, nagrodzony Diamentowym Laurem Medycznym . Zmarł 17 maja 2022 roku, w wieku 87 lat. Od szkoły podstawowej mieszkał w Lublinie. W roku 1961 ukończył Akademię Medyczną w Lublinie , po czym rozpoczął pracę w Zakładzie Higieny Ogólnej swojej Alma Mater. Następnie w 1964 r. podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Lublinie na Oddziale Wewnętrznym, a od 1975 r. pracował jako Ordynator Oddziału Chorób Zawodowych przy Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. W 1966 r. uzyskał Io, a w 1969 r. IIo specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Z kolei w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a rok później podspecjalność w zakresie toksykologii klinicznej. W roku 1976 otrzymał tytuł lekarza specjalisty medycyny przemysłowej. W uznaniu dla zasług dr. Zdzisława Brzeskiego w w 1979 r. został On powołany przez Ministra Zdrowia na Zastępcę Rzecznika DobraSłużby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej w Lublinie. W roku 1993 r. dr Zdzisław Brzeski objął stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Prac, a następnie w 1997 r. rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Poza działalnością zawodową dr Zdzisław Brzeski prowadziła działalność naukową i edukacyjną. Był autorem ponad 280 prac naukowych z dziedziny interny, patologii zawodowej, toksykologii klinicznej, patologii i toksykologii doświadczalnej, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był też współautorem 3 monografii , których problematyka dotyczyła chorób zawodowych i toksykologii klinicznej, pn.: „Choroby zawodowe” pod redakcją prof. K. Marka, „Toksykologii klinicznej” pod redakcją prof. Bogdanika oraz podręcznika szkolenia lekarzy CMKP. Działalność naukowa dr. Zdzisława Brzeskiego została doceniona przez gremia międzynarodowe, został On laureatem III nagrody imienia Niccollo Castellino wręczonej na Kongresie Medycyny Pracy w Mediolanie za pracę naukową z zakresu toksykologii etanolu. Stało się to dla Niego inspiracją do kontynuowania pracy badawczej na materiale klinicznym oraz pracy doświadczalnej, ukierunkowanej na toksykologię środków ochrony roślin. W swojej przeszło 60-letniej pracy zawodowej lekarza internisty, toksykologa, specjalisty medycyny pracy dr Zdzisław Brzeski zawsze znajdował czas dla pacjentów, a także chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem ze swoimi współpracownikami i kolegami po fachu. Przez 8 lat był konsultantem regionalnym ds. medycyny pracy, a także kierownikiem specjalizacji z dziedziny ok. 30 lekarzy w województwie lubelskim. Od początku działalności lekarskiej był inicjatorem i często głównym organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych: lekarzy medycyny pracy, toksykologów klinicznych, lekarzy medycyny rodzinnej. W przebiegu pracy zawodowej, zarówno w szpitalu, jak i poradni starał się przestrzegać starej łacińskiej maksymy – „Salus aegroti suprema lex” – dobro pacjenta, dobrem najwyższym. Ważną formą działalności organizacyjnej i naukowej dr. Zdzisława Brzeskiego było objęcie w 1975 r. funkcji członka założyciela, a następnie przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (PTMP) oraz członka Zarządu Głównego PTMP i v-ce prezesa Zarządu Głównego PTMP i v-ce prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (PTMŚ). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i charyzmie dr. Zdzisława Brzeskiego Oddział Lubelski PTMŚ był wiodącym oddziałem w kraju. Dr Zdzisław Brzeski to współzałożyciel i wieloletni członek NSZZ „Solidarność” pracowników służby zdrowia przy FSC i IMW w Lublinie. Inicjator i uczestnik programów proekologicznych w makroregionie lubelskim w temacie „Gmina i Powiat wolne od azbestu”. Za swoją zaangażowanie i rzetelną pracę był wielokrotnie odznaczany. Wśród odznaczeń znalazły się: Za wzorową pracę w służbie zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta”, Zasłużony dla Lubelszczyzny, Zasłużony dla Miasta Lublina, Medal Prezydenta Miasta Lublina, Złota Odznaka Polskiego Związku Żeglarskiego, Złota Odznaka LOK, 2 Honorowe Medale Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych oraz liczne dyplomy uznania. W roku 2019 Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie przyznała dr Zdzisławowi Brzeskiemu Dyplom Laur Medyczny. Dr Zdzisław Brzeski wolny czas poświęcał na realizację swojego hobby, tj. żeglarstwo i pszczelarstwo. Do ostatnich lat swojego życia z zaangażowaniem przyjmował pacjentów. Służył radą i wsparciem współpracownikom, zawsze był koleżeński, uśmiechnięty, obdarzony poczuciem humoru i niezwykłą życzliwością. Zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top