PL EN
PRACA ORYGINALNA
Biomonitoring ołowiu we krwi u dzieci - krótkie podsumowanie badań z lat 1991-2009
 
Więcej
Ukryj
1
Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, Legnica
 
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Halina Strugała-Stawik   

Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Okrzei 10
 
 
Med Srod. 2010;13(3):11-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W latach 1991–2009 zbadano 175.000 dzieci i stwierdzono stopniowe coroczne obniżenie się średniego stężenia ołowiu we krwi dzieci. Stężenia ołowiu oznaczone w 1991 roku mieściły się w przedziale 2,0–35,5 μg/dL z wartością średnią 10,12 μg/dL s44, 47 μg/dL krwi. W 2004 roku stężenie Pb-B występowało w zakresie 2,0–16,2 μg/dL, a wartość średnia wynosiła 4,3 μg/dL s41,2 μg/dL. W 2006 roku średnia Pb-B była jeszcze niższa, wynosiła 4,0 μg/dL s41,1 μg /dL, a w 2009 roku średnia stężenia ołowiu w krwi (Pb-B) wynosiła 4,1 μg/dL s41,1 μg/dL. Najwyższe wartości Pb-B stwierdzano u dzieci zamieszkałych w sąsiedztwie hut miedzi. Spadek Pb-B u dzieci do wartości znacznie zmniejszonych w porównaniu do poprzednich lat nie może w pełni zadowalać, ponieważ nawet bardzo niskie stężenia Pb-B, tj. poniżej 10 μg/dL mogą być szkodliwe, co jest argumentem, aby zgodnie z aktualnymi danymi z literatury dopuszczalny poziom ołowiu w krwi u dzieci obniżyć do 2 μg/dL [4].

During years 1991–2009 the blood samples from 175,000 children have been examined and the average blood lead level (Pb-B) gradual decrease over the years was observed. In 1991 the values of Pb-B were in range of 2.0–35 μg/dL with average of 10.12 μg/dL s44.47 μg/dL, in 2004 Pb-B was in range of 2.0–16.2 μg/dL and mean value 4.3 μg/dL s41.2 μg/dL, in 2006 Pb-B mean value was as low as 4.0 μg/dL s41.1 μg/dL and in 2009 Pb-B 4.1 μg/dL s41.1 μg/dL. The highest values of Pb-B were found in children living in the proximity of the copper smelting plants. The recent decrease of Pb-B in children to the values below 10 μg/dL Pb-B in comparison to levels found in the previous years is however still not satisfactory, since a very low Pb-B concentration even below 10 μg/dL may represent a risk factors for impairment of the central nervous functions, and as suggested in recent reviews, we also recommend that the acceptable level of Pb-B should be further reduced to below 2 μg/dL.
 
REFERENCJE (6)
1.
Scientific Consensus Statement on Environmental Agents Associated with Neurodevelopmental Disorders Developed by the Collaborative on Health and the Environment’s Learning and Developmental Disabilities Initiative, February 20, 2008 4.2.2 Lead.
 
2.
Canfield RL, Henderson CR, Jr., Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP: Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 μg/dL. N Engl J Med 2003; 348(16):1517-26.
 
3.
Lanphear BP, Hornung R, Khoury J, Yolton K, Baghurst P, Bellinger DC, et al.: Low-level environmental lead exposure and children’s intellectual function: an international pooled analysis. Environ Health Perspect 2005;113(7):894-….
 
4.
Gilbert SG, Weiss B.: A rationale for lowering the blood lead action level from 10 to 2 μg/ dL. Neurotoxicology 2006; 27(5):693-701.
 
5.
Bellinger DC.: Very low lead exposures and children's neurodevelopment. Curr Opin Pediatr. 2008 Apr; 20(2):172-7.
 
6.
Wilhelm M., Heinzow B., Angerer J, Schulz Ch.: Reassessment of critical lead effects by the German Human Biomonitoring Commission results in suspension of the human biomonitoring values (HBM I and HBM II) for lead in blood in children and adults. Internat. J. Hyg and Environm. Health 2010; 4, 233-320.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top