PL EN
LIST DO REDAKCJI
Środowisko akustyczne człowieka
Jan Grzesik 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jan Grzesik   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec
 
Med Srod. 2010;13(4):27–33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor omawia pozytywne znaczenie bodźców akustycznych dla człowieka. W artykule zwrócono uwagę na pojawienie się i rozwój zmysłów, jako biologicznej odpowiedzi, ewoluującego organizmu ludzkiego, na niektóre czynniki materialne istniejące „od zawsze” w pierwotnym środowisku naturalnym. W szczególności podkreślono w nim znaczenie dla podtrzymania życia jednostkowego oraz trwania gatunków, informacji dostarczanych do organizmu przez bodące środowiskowe, aktywizujące poszczególne zmysły. Wiodącym celem artykułu jest przekonanie czytelnika, że dźwięki odbierane drogą słuchową, a wśród nich zwłaszcza dźwięki ludzkiej mowy, nie tylko bogacą naszą świadomość i wpływają pozytywnie na naszą osobowość, lecz że odegrały też pierwszorzędną rolę w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości i miały decydujący wpływ na naszą kreatywność kulturową... .

The author describes the importance of environmental factors stimulating the development of human senses. The article draws reader’s attention to the evolution of senses evolving human organism as a biological response to some existing environmental factors. In particular the impact of information transmitted by environmental stimuli to the brain and their consequences on the individual life and lasting of species is emphasized. The main purpose of the article is to convince the reader that sounds picked up by his ears especially sounds of human speech, are not only broad his awareness but have also a positive effect on our personality, play an important role in the development of mankind’s civilization and influence our cultural creativity.
 
REFERENCJE (10)
1.
Godlewska-Lipowa A., Ostrowski JY: Atmosfera Ziemi – powstanie, skład, zanieczyszczenia. www.racjonalista.pl/kk.php/ t,4388.
 
2.
Berglund B., Lindvall T., Schwelo D.K.: Guidelines for Community Noise WHO 1990.
 
3.
Night Noise, Guidelines for Europe, WHO 2010.
 
4.
Die 12 Sinne des Menschen . www.thomasjochmann.de/arbeitss... 16-die-12-sinne-des-menschen.html.
 
5.
Hepper P. G., Shahidullah B. S.: Development of fetal hearing. Archives of Disease in Childhood 1994, 71 (2):F81-F87.
 
6.
Bauer R., Gerhardt K.J., Abrams R.M. i wsp.: Effects of Impuls Noise Stimulation on Electrocorticogram and Heart Rate. Biology of Neonate 2001, 79: 113-121.
 
7.
Abrams R., Gerhardt K., Antonelli P.: Fetal hearing. Developmental Psychobiology 1998, 33, 1, 1-3.
 
8.
Chamberlain David B., The Fetal Senses, A Classical View, www.birthpsychology.com / lifebefore /fetalsenses/.
 
9.
Busnel M-C., Granier-Deberre C. and Lecanuet J.P.: Fetal Audition. Annals of New York Academy of Sciences 1992, 662: 118-134.
 
10.
Josek K., Abel K., Medler T.: Die Evolution der Sprache. www.ruhr-uni-bochum.de/biosemi....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054