PL EN
PRACA ORYGINALNA
Heavy metals in moss samples exposed to the atmospheric dust after eruption of eyjafjallajökull volcano
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Chemical Hazards and Genetic Toxicology, Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Head of the department: M.D. Ph.D., associate professor Andrzej Sobczak, Head of the Institute: M.D. Ph.D. P.Z. Brewczyński
 
2
Graduate of Faculty of Chemistry, Silesian University of Technology
 
3
Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Medicine, Faculty of Pharmacy with Division of Medical Analytics, Medical University of Silesia, Head of the department: Ph.D., associate professor Adam Stebel, Dean: Ph.D., associate professor S. Boryczka
 
4
Institute of General and Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy with Division of Medical Analytics, Medical University of Silesia, Head of the Institute: M.D. Ph.D., associate professor Andrzej Sobczak, Dean: Ph.D., associate professor S. Boryczka
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Ochota   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2012;15(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pył atmosferyczny, który jest wyrzucany podczas erupcji wulkanów, długo unosi się w powietrzu i rozprzestrzenia na duże odległości przy udziale wiatru. Jest pochodzenia magmowego, więc może zawierać metale ciężkie. Celem pracy było zbadanie zawartości metali ciężkich: Pb, Cd, Zn, Fe, Mn, Cu i Cr w próbkach mchu narażonych na działanie pyłu wulkanicznego opadającego na ziemię.

Materiał i metody:
Mchy były wystawione na działanie pyłu atmosferycznego po erupcji wulkanu przez 2 miesiące. Próby były mineralizowane kwasem azotowym i nadtlenkiem wodoru. Zawartość Pb i Cd oznaczono za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją, a Zn, Fe, Mn, Cu i Cr za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu.

Wyniki:
Podczas przeprowadzenia doświadczenia zawartość ołowiu w mchach zwiększyła się o 54,9 μg/g, Cd o 3,41 μg/g, Mn o 150 μg/g, Fe o 6,09 mg/g, Zn o 514 μg/g, Cu o 20,77 μg/g oraz Cr o 6,99 μg/g

Wnioski:
W Sosnowcu stwierdzono od kilku do kilkudziestu razy wyższe przyrosty zawartości oznaczanych metali niż w porównywanych miejscach, co wskazuje, iż pył wulkaniczny może być potencjalnym źródłem metali ciężkich w środowisku, a w konsekwencji wpływać na nasze zdrowie


Background::
Volcanic ash, which is ejected during volcanic eruptions, flies in the air and spreads by the wind over large distances. It is a magmatic source and as such may contain heavy metals. The aim of the study was to carry out investigation on heavy metal content: Pb, Cd, Zn, Fe, Mn, Cu and Cr in samples of moss bags exposed to atmospheric dust containing volcanic ash in Sosnowiec (Poland) after eruption of Eyjafjallajökull volcano in Iceland.

Material and Methods:
Samples have been exposed to atmospheric dust after volcanic eruption for 2 months, and were mineralised in 70% HNO3 and 30% H2O2. The content of Pb and Cd was analysed by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization (ETAAS) and Zn, Fe, Mn, Cu, Cr by atomic absorption spectrometry with flame atomization (FAAS).

Results:
During the experiment the content of lead in samples of moss increased by 54,9 μg/g, cadmium by 3,41 μg/g, manganese by 150 μg/g, iron by 6,09 mg/g, zinc by 514 μg/g, copper by 20,77 μg/g and chromium by 6,99 μg/g.

Conclusions:
In Sosnowiec the comparable increase of metal content was from several to 41 times higher than in the areas not exposed to volcanic ash. It indicates that volcanic ash can be a potential source of heavy metals in the environment and, consequently, affect our health.

 
REFERENCJE (16)
1.
Ruggieri F., Saavedra J., Fernandez-Turiel J.L. i wsp.: Environmental geochemistry of ancient volcanic ashes, Journal of Hazardous Materials 183 (2010), 353–365.
 
2.
Witham C.S., Oppenheimer C., Horwell C.J.: Volcanic ashleachates: a review and recommendations for sampling methods, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 141 (2005), 299– 326.
 
3.
Smichowski P., Gomez D., Rosa S. i wsp.: Trace elements content in size-classified volcanic ashes as determined by inductively coupled plasma-mass spectrometry, Microchemical Journal, 75 (2003), 109–117.
 
4.
Fiantis D., Nelson M., Shamshuddin J. i wsp.: Determination of the Geochemical Weathering Indices and Trace Elements Content of New Volcanic Ash Deposits from Mt. Talang (West Sumatra) Indonesia, Eurasian Soil Science, 43 (2010), 1477–1485.
 
5.
Stewart C., Johnston D.M., Leonard G.S. i wsp.: Contamination of water supplies by volcanic ashfall: A literature review and simple impact modeling, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 158 (2006), 296–306.
 
6.
Jones M. T., Gislason S. R.: Rapid releases of metal salts and nutrients following the deposition of volcanic ash into aqueous environments, Geochimica et Cosmochimica Acta, 72 (2008), 3661–3680.
 
7.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi..., Zobacz__jak_chmura_pylu_przemieszcza_sie_nad_Europa. html.
 
8.
http://pl.wikipedia.org/wiki/E... _w_2010_roku#cite_note-10#cite_note-10.
 
9.
Boulon J., Sellegri K., Hervo M., i wsp.: Observations of nucleation of new particles in a volcanic plume, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America; 108 (2011), 12223–12226.
 
10.
Beeston M., Grgić I., van Elteren J.T., i wsp.: Chemical and morphological characterization of aerosol particles at Mt. Krvavec, Slovenia, during the Eyjafjallajökull Icelandic volcanic eruption, Environmental Science and Pollution Research (2011) DOI: 10.1007/s11356-011-0563-8.
 
11.
Gislason S.R., Hassenkam T., Nedel S., i wsp.: Characterization of Eyjafjallajokull volcanic ash particles and a protocol for rapid risk assessment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 (2011), 7307–7312.
 
12.
Oskarsson N.: Chemical analysis of rocks and ash-layer from the Eyjafjöll 2010 eruptions, Institute of Earth Science, University of Iceland http://www.earthice.hi.is/page...- CEMCOM.
 
13.
Aničić M., Tomašević M., Tasić M. i wsp.: Monitoring of trace element atmospheric deposition using dry and wet moss bags: Accumulation capacity versus exposure time, Journal of Hazardous Material 171 (2009), 182–188.
 
14.
Basile A., Sorbo S., Aprile G. i wsp.: Heavy metal deposition in the Italian „triangle of death” determined with the moss Scorpiurum circinatum, Environmental Pollution 157 (2009), 2255–2260.
 
15.
Dmuchowski W., Bytnerowicz A.: Long-term (1992–2004) record of lead, cadmium, and zinc air contamination in Warsaw, Poland: Determination by chemical analysis of moss bags and leaves of Crimean linden, Environmental Pollution 157 (2009), 3413–3421.
 
16.
Giordano S., Adamo P., Monaci F. i wsp.: Bags with ovendried moss for the active monitoring of airborne trace elements in urban areas, Environmental Pollution 157 (2009), 2798–2805.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top