PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Rola kobaltu w ekosystemie – prawdopodobieństwo niepożądanego działania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Dyrektor: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
2
Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Kierownik: dr hab. n. med. K. Pawlas
 
 
Autor do korespondencji
Henryka Langauer-Lewowicka
41-200 Sosnowiec, skr. poczt. 115 tel. dom. 32 292 49 65 tel. sł. 32 266 08 85
 
 
Med Srod. 2012;15(4):139-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W środowisku naturalnym kobalt występuje w minerałach siarczkowych, tlenkowych i arsenkowych. Jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do syntezy witaminy B12. Jest również nieodzowny dla prawidłowego rozwoju zwierząt, planktonu i wzrostu roślin. Dieta jest głównym źródłem dowozu kobaltu. Działanie toksyczne, w wyniku narażenia komunalnego populacji generalnej, nie zostało dotąd odnotowane z wyjątkiem kardiomiopatii u piwoszy. Zanieczyszczona gleba w pobliżu emitorów przemysłowych może stanowić zagrożenie zdrowotne dla małych dzieci.

Cobalt occurs in nature primarily as arsenides, oxides and sulphides. It is an essential element necessary for the formation of vitamin B12. It is also indispensable for regular growth of animals, plankton, and plants life. For the general population the diet is the main source of exposure to cobalt. The toxic effect due to environmental exposure has not been detected so far with the exception of cardiomyopathy in beer drinkers. Contaminated soils in the vicinity of industrial emittors pose a particular threat to children.
 
REFERENCJE (14)
1.
Hamilton E.J.: The geobiochemistry of cobalt. Sci Total Environ, 1994; 150: 7-39.
 
2.
Bielański A.: Chemia ogólna I nieorganiczna. PWN Warszawa 1973.
 
3.
Toxicological Profile for Cobalt. US Departament of Health and Human Services Agency for toxic Substances and Diseases Registry 2004.
 
4.
Schrauzer G.N.: Cobalt in: E. Merian (ed.) Metals and their Compounds in the Environment, Occurance, Analysis and Biological Relevance VCH, Weinheim 2-8-1, 2-8-11.
 
5.
Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011, red: A. Szczeklik ISBN 978-83-7430-288-3.
 
6.
Legget R.W.: The biokinetics of inorganic cobalt in human body Sci.Total Environ 2008; 389: 259-269.
 
7.
Hjalmarsson L., Smedberg I., Wennerberg A.: Material degradation in implant-retained cobalt-chrom and titanium frameworks. J. Oral Rehabilitation 2011; 38: 61-71.
 
8.
Loeuwerys R., Lison D.: Health risk associated with cobalt exposure – an overview. The Sci. Total Environ 1994; 150: 1-6.
 
9.
Simonsen L.O., Brown A.M. Harbak H., Kristensen B.I. Bennekou P.: Cobalt uptake and binding in human blood cells. Blood cells, Molecules and diseases 2011; 45: 266-276.
 
10.
Papis E., Gormati R., Ponti J., Prati M., Sabbioni E., Bernardini G.: Gene expression in nanotoxicology: A search for biomarkers of exposure to cobalt particles and ions. Nanotoxicology 2007; 1(3): 198-203.
 
11.
Byczkowski J.Z., Gearhart J.M., Fisher J.W.: Occupational exposure of infants to toxic chmicals via brest milk. Nutrition 1994; 10 (1): 43-48.
 
12.
Marek K., Choroba wywołana przez metale twarde. W : Choroby zawodowe red. K. Marek PZWL Warszawa 2001: 98 ISBN 83 – 200 -2572 – 9.
 
13.
Medycyna pracy Valentin H., Klosterköller W., LehnertG., i wsp. PZWL Warszawa 1985; 242, ISBN 83-200-0953-7.
 
14.
Sapota A., Darago A.: Kobalt i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Co. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zatwierdzone przez Komisje ds. NDS i NDN: 3. 032010.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top