PL EN
VARIA
 
STRESZCZENIE
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana prof. Zbigniew Rudkowskiego. Prof. Zbigniew Rudkowski był wieloletnim redaktorem naczelnym naszego czasopisma i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Od 2004 roku był zatrudniony, jako profesor–konsultant w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. W latach 2006–2007 pełnił funkcję krajowego koordynatora europejskiego Programu WHO/CEHAPE zdrowia środowiskowego dzieci pt. „Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci”. Prof. Zbigniew Rudkowski był przede wszystkim pediatrą i całe swoje życie zawodowe poświęcił dzieciom. Ich leczeniu, ale także zapobieganiu chorobom tych dzieci. Zaraz po studiach krótko pracował jako lekarz pediatra w Lwówku Śląskim. Przez kilkadziesiąt lat związany był z Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych Dzieci najpierw, jako asystent, a potem wieloletni kierownik tej placówki. Profesor, mając bezpośredni kontakt z chorobami zakaźnymi i ich groźnymi następstwami, zawsze podkreślał ogromną rolę szczepień, jako skutecznego sposobu zapobiegania tym chorobom.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top