PL EN
LIST DO REDAKCJI
Nanocząstki srebra – zastosowanie i zagrożenie dla zdrowia i środowiska
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Leszek Wieczorek
2
Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Pawlas
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Henryka Langauer-Lewowicka   

Prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer-Lewowicka Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 634 12 00
 
Med Srod. 2015;18(3):3–11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł omawia rosnące stale zastosowanie i prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu nanocząstek srebra na człowieka i środowisko. Nanokompozyty srebra są obecnie najczęściej wykorzystywane w wyrobach przemysłowych. Znajdują zastosowanie w energetyce, elektronice, medycynie, biotechnologii. Mało natomiast wiadomo zarówno o ich toksyczności jak i mechanizmach niepożądanego działania. Aktualnie szeroko dyskutuje się na temat ryzyka związanego z obecnością nanocząstek srebra w środowisku.

This paper presents information on the growing application and possible impacts of nanosilverparticles on human health and environment. Silver nanoparticles are the most frequent commercialized nanomaterial. They are used in a number of strategic areas including energy, electronics, medicine and biotechnology. Currently little is known about the toxicity of silver nanoparticles or about the mechanism of adverse effect. The potential risk associated with the application of engineered silver nanoparticles have been videly delated in recent years.
 
REFERENCJE (31)
1.
Russel A.D., Hugo W.B.: Antimicrobial activity and action of silver. Prog Med Chem 1994; 31: 35-370.
 
2.
Schluesener J.K., Herman J.: Nanosilver: application and novel aspects of toxicology. Arch Toxicol 2013; 87: 569-576.
 
3.
Van de Voorde, Nijsten K., Schelfhout T., Moorkens K. et al.: Long-term use of silver containing nose-drops resulting in systemic argyria. Acta Clin Belg 2005; 60: 33-35.
 
4.
Hackenberg S., Scherzed A., Kessler M. et al.: Silver nanoparticles: Evaluation on DNA damage, toxicity and functional impairment in human mesenchymal stem cells. Toxicology Letters 2011; 201: 27-33.
 
5.
Maynard A.D.: Nanotechnology: A Research Strategy for Adresing Risk. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C. 2006.
 
6.
Noguerira P.F.M., Paino L.M.M., Zucolotto V.: Nanosilver: Properties, Applications and Impacts on Health and Environment. Vigilancia Sanitaria en Debate 2013; 1(4): 57-68.
 
7.
Chaloupka K., Malam Y., Seifalian M.: Nanosilver as a new generation of nanoproduct in biomedical applications. Trends in Biotechnology 2010; 28: 580-588.
 
8.
Ahamed M., Alsalhi S., Siddiqui M.R.J.: Silver nanoparticle applications and human health. Clinica Chimica Acta 2010; 411: 1841-1848.
 
9.
Chen X., Schluesener H.J.: Nanosilver: A nanoproduct in medical application. Toxicol Lett 2008; 76: 1-12.
 
10.
Snopczyński T., Góralczyk K., Czaja K. i wsp.: Nanotechnologia – możliwości zagrożenia. Rocznik PZH 2009; 60(2): 101-111.
 
11.
Marambio-Jones G., Hosek E.M.V.: A review of the antibacterial effects of silver nanomaterials and potential implication for humans health and the environment. J Nanopart R 2010; 12: 1531-1551.
 
12.
Dimkpa C.O., Calder A., Gajjar P. et al.: Interaction of silver nanoparticles with environmentally beneficial bacterium Psedomonas chloraphis. J Hazardous Metarials 2011; 188: 428-435.
 
13.
Wijnhoven S.W.P., Peijnenburg W.J.G.M., Herberts C.A. et al.: Nano-silver – a review of available data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment. Nanotoxicology 2009; 3(2): 109-138.
 
14.
Ji J.H., Jung J.H., Kim S.S. et al.: Twenty-eight-day inhalation toxicity study of silver nanoparticles in Sprague-Dawley rats. Inhal Toxicol 2007; 19: 857-871.
 
15.
Lankveld D.P.K., Oomen A.G., Krystek P. et al.: The kinetics of the tissue distribution of silver nanoparticles of different sizes. Biomaterials 2010; 31: 8350-8351.
 
16.
Lee K.J., Nallathamby P.D., Browning L.M. et al.: In vivo imaging transport and biocompatibility of single silver nanoparticles in early development of zebrafish embryos. Am Chem Soc 2007; 1(2): 133-143.
 
17.
Stebounova L., Adamcakova-Dodd A., Kim J.S. et al.: Nanosilver induces minimal lung toxicity or inflammation in a subacute murina inhalation model. Particle and Fibre Toxicology 2011; 8: 5, 1-12.
 
18.
Park J., Lim D.H., Lim H.J. et al.: Size dependent Macrophage Responsens and Toxicological Effects of Ag nanoparticles. Chem Commun 2011; 47: 4382-4384.
 
19.
Panyala N.R., Pena-Mendez M.P., Havel J.: Silver or silver nanoparticles: a hazardous threat to the environment and human health. J Appl Biomed 2008; 6: 117-129.
 
20.
Park Margriet V.D.Z., Neigh A.M., Vermeulen J.P. et al.: The effect of particle size on the cytotoxicity, inflammation, developmental toxicity and genotoxicity of silver nanoparticles. Biomaterials 2011; 32: 9810-9817.
 
21.
Foldbjerg R., Autrub H.: Mechanisms of Silver Nanoparticles Toxicity. Arch Bas App Med 2013; 1: 5-15.
 
22.
Schäfer B., vom Brocke J., Epp A. et al.: State of the art in human risk assessment of silver compounds in consumer products: a conference report on silver and nanosilver held at the BJR in 2012. Arch Toxicol DOI: 10, 1007/00204-013-1083-8.
 
23.
Singh R.P., Ramarao P.: Cellular uptake, intracellulare trafficking and cytotoxicity of silver nanoparticles. Toxicology Letters 2012; 213: 249-259.
 
24.
Demir Es Ref., Vales G., Kaya B. et al.: Genotoxic analysis of silver nanoparticles in Drosophilia. Nanotoxicol 2011; 5(3): 417-424.
 
25.
Asharani P.V., Lianwu Y.J., Valiyaveettil S.: Comparison of the silver, gold and platinum nanoparticles in developing zebrafish embryos. Nanotoxicol 2011; 5(1): 43-54.
 
26.
Trop M., Nowak M., Rodl S. et al.: Silver coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria – like symptoms in burn patients. J Trauma Injury Infect Crit Care 2006; 60: 648-652.
 
27.
Jankowska E., Łukaszewska J.: Potencjalne narażenie na nanocząstki srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia klimatyzacji. Medycyna Pracy 2013; 64(1): 57-67.
 
28.
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). Modified Opinion (after public consultation) on adopted by the SCENIHR during the 10th plenary meeting of 10 March 2006 after public consultation.
 
29.
Vincent J.H., Clement C.F.: Ultrafine particles in workplace atmospheres. Phil Trans R Soc Lond A 2000; 358: 2673-2682.
 
30.
Hilleman L., Helmke G., Ahlert B. et al.: Examination of respiratory protection masks by microorganism-equivalence aerosols. Gefährstoffe Reinhalt Luft 2006; 66: 383-387.
 
31.
WHO Guidelines for Drinking Water-Quality 2004 Third Edition.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054