PL EN
PRACA POGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Kamica nerkowa jest chorobą występującą powszechnie na całym świecie, przy czym odnotowuje się wzrost częstości jej występowania, do czego przyczynia się m.in. starzenie się społeczeństwa czy zmiany klimatu. Dieta jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania, dlatego celem tej pracy przeglądowej jest ocena wpływu coraz bardziej popularnej diety ketogenicznej – niskowęglowodanowej na rozwój kamicy nerkowej.

Opis stanu wiedzy:
W kamicy nerkowej dochodzi do odkładania złogów substancji w nerkach lub drogach moczowych. Substancjami przyczyniającymi się do powstania kamieni nerkowych są m.in. szczawiany, fosforan wapnia i kwas moczowy. Istotne znaczenie dla tego procesu mają również inhibitory wytwarzania kamieni nerkowych takie jak cytryniany czy związki magnezu. Dieta ketogeniczna polega na ograniczeniu spożycia węglowodanów na rzecz większej ilości tłuszczy i białka. Może mieć ona zastosowanie u osób chorujących na padaczkę czy otyłość. Według badań naukowych, obejmujących głównie pacjentów pediatrycznych chorujących na padaczkę, jej stosowanie niesie zwiększone ryzyko kamicy nerkowej, co jest konsekwencją m.in. spadku pH moczu, hipocytraturii, hiperkalcurii czy zwiększonego poziomu kwasu moczowego. Możliwych przyczyn można szukać w składnikach tej diety – mięsie bogatym w puryny czy orzechach zawierających spore ilości szczawianów.

Podsumowanie:
Dieta ketogeniczna może zwiększać ryzyko wytwarzania kamieni nerkowych. Jednakże badania dotyczące tej tematyki dotyczyły zbyt wąskiej grupy badanych (głównie dzieci z padaczką), aby uzyskane wyniki można było jednoznacznie odnieść do populacji ogólnej.


Introduction and objective:
Nephrolithiasis is a common disease worldwide, and its incidence trend is increasing due to, among other things, an aging population or climate change. Diet is an important factor influencing the risk of the disease; therefore, the purpose of this review article is to evaluate the impact of the ketogenic, low-carbohydrate diet, strongly gaining popularity, on the development of kidney stones.

Brief description of the state of knowledge:
In kidney stones substances are deposited in the kidneys or urinary tract. Substances which contribute to the formation of kidney stones include oxalate, calcium phosphate, and uric acid. Inhibitors of kidney stone formation, such as citrates, magnesium compounds, also play a very important role in the formation of deposits. The ketogenic diet involves reducing the intake of carbohydrates in favour of more fats and protein, and can be applied to people suffering from epilepsy or obesity. According to scientific studies, including mainly paediatric patients suffering from epilepsy, following a ketogenic diet carries an increased risk of kidney stones as a consequence of, among other things, a decrease in urinary pH, hypocytraturia, hypercalciuria or increased uric acid levels. Possible causes may be found in dietary ingredients – meat rich in purines, or nuts containing significant amounts of oxalates.

Summary:
The ketogenic diet may increase the risk of kidney stone formation. However, studies concerning this scope of problems have been conducted on a too small group of subjects (mainly children with epilepsy) to be able to clearly refer the results to a larger, general population.

 
REFERENCJE (48)
1.
Sorokin I, Mamoulakis C, Miyazawa K, et al. Epidemiology of stone disease across the world. World J Urol. 2017;35(9):1301–1320. https://doi.org/10.1007/S00345....
 
2.
Soghara A, Bigoniya P. A review on epidemiology and etiology of renal stone. Am J Drug Discov Dev. 2017;7(2):54–62. https://doi.org/10.3923/ajdd.2....
 
3.
Ferraro PM, Bargagli M, Trinchieri A, et al. Risk of Kidney Stones: Influence of Dietary Factors, Dietary Patterns, and Vegetarian–Vegan Diets. Nutrients. 2020;12(3):779. https://doi.org/10.3390/NU1203....
 
4.
Alharbi A, Al-Sowayan NS. The effect of ketogenic-diet on health. Food Nutr. Sci. 2020;11(4):301–313. https://doi.org/10.4236/fns.20....
 
5.
Shilpa J, Mohan V. Ketogenic diets: Boon or bane? Indian J Med Res. 2018;148(3):251–253. https://doi.org/10.4103/ijmr.I....
 
6.
Pondel N, Liśkiewicz D, Liśkiewicz A. Dieta ketogeniczna – mechanizm działania i perspektywy zastosowania w terapii: dane z badań klinicznych. Postępy Biochem. 2020;66(3):270–286. https://doi.org/10.18388/pb.20....
 
7.
Myśliwiec M. Kamica nerkowa. Medycyna po Dyplomie. 2018;03. https://podyplomie.pl/medycyna... (access: 2024.01.02).
 
8.
Song L, Maalouf NM, Feingold KR, et al. Nephrolithiasis. Endotext, MDText.com, Inc. 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/b... (access: 2024.01.02).
 
9.
Matuszewski M. Kamica moczowa – Wytyczne European Association of Urology. Przegl Urol. 2016;98(4). http://www.przeglad-urologiczn... (access: 2024.01.02).
 
10.
Świniarski P. Kamica nerkowa – rodzaje, objawy, leczenie. Przegl Urol. 2014;84(2). http://www.przeglad-urologiczn... (access: 2024.01.02).
 
11.
Shoag J, Tasian, GE, Goldfarb, DS, et al. The new epidemiology of nephrolithiasis. Adv Chronic Kidney Dis. 2015;22(4):273–278. https://doi.org/10.1053/j.ackd....
 
12.
Scales Jr CD, Smith AC, Hanley JM, et al. Prevalence of kidney stones in the United States. Eur Urol. 2012;62(1):160–165. https://doi.org/10.1016/j.euru....
 
13.
Śliwa M, Piątkowska N, Kajzar M, et al. Diagnostyka obrazowa kamicy nerkowej. Gabinet Prywatny. 2022;29(02):36–42. https://doi.org/10.57591/Gabin....
 
14.
Duława J. Czynniki rozwoju kamicy nerkowej. Forum Nefrologiczne. 2009;2(3):184–188.
 
15.
Różański W, Górkiewicz Z. Analiza budowy krystalicznej 161 kamieni moczowych. Pamiętnik. XXVJH Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 1998, Cieszyn.
 
16.
Han H, Segal AM, Seifter JL, et al. Nutritional Management of Kidney Stones (Nephrolithiasis). Clin Nutr Res. 2015;4(3):137–152. https://doi.org/10.7762/cnr.20....
 
17.
Dawson CH, Tomson CR. Kidney stone disease: pathophysiology, investigation and medical treatment. Clin Med. 2012;12(5):467–471. https://doi.org/10.7861/clinme....
 
18.
Ma Q, Fang L, Su R, et al. Uric acid stones, clinical manifestations and therapeutic considerations. Postgrad Med J. 2018;94(1114):458–462. https://doi.org/10.1136/postgr....
 
19.
Ziemba JB, Matlaga BR. Epidemiology and economics of nephrolithiasis. Investig Clin Urol. 2017;58(5):299–306. https://doi.org/10.4111/icu.20....
 
20.
Myśliwiec M, Brzósko S. Pierwsze kroki diagnostyczne i terapeutyczne w kolce nerkowej. Medycyna po Dyplomie. 2017;11. https://podyplomie.pl/medycyna... (access: 2024.01.02).
 
21.
Ray AA, Ghiculete D, Pace KT, et al. Limitations to ultrasound in the detection and measurement of urinary tract calculi. Urology. 2010;76(2):295–300. https://doi.org/10.1016/j.urol....
 
22.
Skolarikos A, Jung H, Neisius A, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology. 2023. https://uroweb.org/guidelines/... (access: 2024.01.02).
 
23.
Desai M, Sun Y, Buchholz N, et al. Treatment selection for urolithiasis: percutaneous nephrolithomy, ureteroscopy, shock wave lithotripsy, and active monitoring. World J Urol. 2017;35:1395–1399. https://doi.org/10.1007/s00345....
 
24.
Wong K, Raffray M, Roy-Fleming A, et al. Ketogenic Diet as a Normal Way of Eating in Adults With Type 1 and Type 2 Diabetes: A Qualitative Study. Can J Diabetes. 2021;45(2):137–143. https://doi.org/10.1016/J.JCJD....
 
25.
Shilpa J, Mohan V. Ketogenic diets: Boon or bane? Indian J Med Res. 2018;148(3):251. https://doi.org/10.4103/IJMR.I....
 
26.
Ułamek-Kozioł M, Czuczwar SJ, Januszewski S, et al. Ketogenic Diet and Epilepsy. Nutrients. 2019;11(10):2510. https://doi.org/10.3390/NU1110....
 
27.
de Lima PA, Prudêncio MB, Murakami DK, et al. Effect of classic ketogenic diet treatment on lipoprotein subfractions in children and adolescents with refractory epilepsy. Nutrition. 2017;33:271–277. https://doi.org/10.1016/J.NUT.....
 
28.
Quiroga-Padilla PJ, Briceño C, Mayor LC. Factors associated with initiation of the modified Atkins diet in adults with drug-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2022;129:108620. https://doi.org/10.1016/J.YEBE....
 
29.
Mcdonald TJW, Cervenka MC. Ketogenic Diets for Adult Neurological Disorders. Neurotherapeutics. 2018;15:1018–1031. https://doi.org/10.1007/s13311....
 
30.
Kayode OT, Rotimi DE, Afolayan OA, et al. Ketogenic diet: A nutritional remedy for some metabolic disorders Ketogenic diet: A nutritional remedy for some metabolic disorders. J Educ Health Sport. 2020;10(8):2391–8306. https://doi.org/10.12775/JEHS.....
 
31.
Thibert RL, Pfeifer HH, Larson AM, et al. Low glycemic index treatment for seizures in Angelman syndrome. Epilepsia. 2012;53(9):1498–1502. https://doi.org/10.1111/J.1528....
 
32.
Liu YMC. Medium-chain triglyceride (MCT) ketogenic therapy. Epilepsia. 2008;49:33–36. https://doi.org/10.1111/J.1528....
 
33.
Kenig S, Petelin A, Vatovec TP, et al. Assessment of micronutrients in a 12-wk ketogenic diet in obese adults. Nutrition. 2019;67–68:110522. https://doi.org/10.1016/J.NUT.....
 
34.
Zilberter T, Zilberter Y. Ketogenic Ratio Determines Metabolic Effects of Macronutrients and Prevents Interpretive Bias. Front Nutr. 2018;5:75. https://doi.org/10.3389/fnut.2....
 
35.
Alharbi A, Al-Sowayan NS. The Effect of Ketogenic-Diet on Health. Food Nutr Sci. 2020;11:301–313. https://doi.org/10.4236/FNS.20....
 
36.
The Ketone Diet – Scientific Rationale, Proven Health Benefits, Advantages and Disadvantages n.d. https://cyberleninka.ru/articl... -and-disadvantages/viewer (access: 2023.12.28).
 
37.
Krishnan D, Mehndiratta C, Agrawal T. Ketogenic Diet as Medical Nutrition Therapy. JoSH – Diabetes. 2019;7(02):73–76. https://doi.org/10.1055/S-0039....
 
38.
Muscogiuri G, Barrea L, Laudisio D, et al. The management of very low -calorie ketogenic diet in obesity outpatient clinic: A practical guide. J Transl Med. 2019;17:1–9. https://doi.org/10.1186/s12967....
 
39.
Nalini HS, Manickavasakam K, Tjomas MW. Prevalence and risk factors of kidney stone. GJRA. 2016;5(3):183–187. https://doi.org/10.36106/GJRA.
 
40.
TurneyBW, Appleby PN, Reynard JM, et al. Diet and risk of kidney stones in the Oxford cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Eur J Epidemiol. 2014;29:363–369. https://doi.org/10.1007/s10654....
 
41.
Garland V, Herlitz L, Regunathan-Shenk R. Diet-induced oxalate nephropathy from excessive nut and seed consumption. BMJ Case Reports CP. 2020;13(11):e237212. https://doi.org/10.1136/bcr-20....
 
42.
Joshi S, Shi R, Patel J, Risks of the ketogenic diet in CKD – the con part. Clin. Kidney J. 2024;17(1):1–5. https://doi.org/10.1093/ckj/sf....
 
43.
Siener R, Metzner C, Dietary weight loss strategies for kidney stone patients. World J Urol. 2023;41:1221–1228. https://doi.org/10.1007/s00345....
 
44.
Nassar MF, El-Rashidy OF, Abdelhamed MH, et al. Modified Atkins diet for drug-resistant epilepsy and the risk of urolithiasis. Pediatr Res. 2022;91:149–153. https://doi.org/10.1038/s41390....
 
45.
Acharya P, Acharya C, Thongprayoon C, et al. Incidence and Characteristics of Kidney Stones in Patients on Ketogenic Diet: A Systematic Review and Meta-Analysis. Diseases. 2021;9(2):39. https://doi.org/10.3390/diseas....
 
46.
Draaisma JMT, Hampsink BM, Janssen M, et al. The Ketogenic Diet and Its Effect on Bone Mineral Density: A Retrospective Observational Cohort Study. Neuropediatrics 2019;50(6):353–358. https://doi.org/10.1055/s-0039....
 
47.
Sampath A, Kossoff EH, Furth SL, et al. Kidney stones and the ketogenic diet: risk factors and prevention. J Child Neurol. 2007;22(4);375–378. https://doi.org/10.1177/088307....
 
48.
Güzin Y, Yılmaz Ü, Devrim F, Dinçel N, et al. Kidney Stones in Epileptic Children Receiving Ketogenic Diet: Frequency and Risk Factors. Neuropediatrics. 2023; 54(5); 308–314. https://doi.org/10.1055/s-0043....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top