PL EN
LIST DO REDAKCJI
Zdrowie środowiskowe-w 60 letniej działalności Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Henryka Langauer-Lewowicka
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
 
Med Srod. 2010;13(4):7–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy został utworzony w 1950 r. w ramach struktur Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego. Początkowo zlokalizowano go w Zabrzu-Rokitnicy. Założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. med. Brunon Nowakowski. W 1954 r. Instytut został wyłączony z Akademii Medycznej i przekształcony w instytut naukowy pod nazwą Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym. Do jego statutowych obowiązków należało planowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu higieny pracy, profilaktyki i leczenia chorób zawodowych, występujàcych w związku z pracą w górnictwie, hutnictwie i przemysłach pokrewnych.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054