PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rak tarczycy w populacji śląskich kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Brunon Zemła   

Brunon Zemła Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice Tel./fax + 4832 278 97 03, tel. +48 601 068 763
 
Med Srod. 2011;14(2):39–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W ciągu ostatnich dziesięcioleci w bardzo wielu częściach świata zachorowalność na nowotwory złośliwe tarczycy wzrosła, w tym również w populacji śląskich kobiet.

Materiał i metody:
W oparciu o 2484 przypadki raka tarczycy (11 lat, 1999–2009) wyliczono: wskaźniki dla 5- letnich grup wieku (0–4, 5–9 itd. aż do 85+), współczynniki surowe (dla wieku ogółem) oraz współczynniki standaryzowane na 100 tys. (metodą bezpośrednią wg M. Spiegelmana z użyciem struktury wieku „populacji świata”) dla porównań bezpośrednich.

Wyniki:
Standaryzowane współczynniki zachorowalności ASR) na raka tarczycy u śląskich kobiet wzrosły w latach 1999–2008 o około 20%. Oceniono zachorowalność na raka tarczycy biorąc pod uwagę typy histopatologiczne (carcinoma papillare, carcinoma folliculare i inne), trendy czasowe wg grup wieku (20-44 lat, 45-59 i‡60 lat).

Wnioski:
Obserwuje się wyraźny wzrost zachorowalności na raka brodawkowatego tarczycy i raków tarczycy ogółem, zwłaszcza wśród młodych wiekowo kobiet.


Background:
During the past several decades an increasing incidence of thyroid cancer has been reported especially among women in very many parts of the world including Silesia Voivodeship.

Material and Methods:
Based on thyroid cancer data (and demographic data) following incidence rates were estimated: age-specific rates (for 5-year age groups, ie. 0–4, 5–9, etc. up until the age of 85+, crude rates (for all ages) and age standardized rates (ASR) – with the application of M. Spiegelman’s direct method as well as age structure of “world population “ for direct comparison.

Results:
Thyroid cancer age-adjusted rates (ASR) among Silesia females have increased by about 20% from 1999 to 2008. The incidence of thyroid cancer has been estimated taking into account histopathological types (carcinoma papillare, carcinoma folliculare and others) and time-trends according to age groups (20–44 years of age, 45–59 years of age and ‡60 years of age).

Conclusions:
The observation is being made of distinct increase of thyroid papilloma cancer and other types of cancer particularly among young women.

 
REFERENCJE (9)
1.
Kilfoy B.A., Zheng T., Holford T.R., i wsp.: International patterns and trends in thyroid cancer incidence, 1973-2002. C. Causes Control 2009; 20: 525-531.
 
2.
Michalik B., Kern-Bałata J., Kukulska A., i wsp.: Has differentiated thyroid cancer (DTC) staging changed within the last ten years in the Silesia region of Poland? Pol. J. Endocrinol. 2010; 61 (5): 1-5.
 
3.
Roszkowska H., Goryński P.: Thyroid cancer in Poland in 1980-2000. Epidemiol. Rev. 2004; 58 (2): 369-376.
 
4.
Zemła B.: Zagrożenie rakiem tarczycy na Górnym Śląsku. Endokrynol. Pol. (supl.), 1995; 3(46): 153-163.
 
5.
Zemla B., Sowa J.: Raki tarczycy (brodawkowaty, p´cherzykowy, anaplastyczny i rdzeniasty) w populacjach kobiet miast i wsi na Górnym Âlàsku, wraz z próbà oceny ich tła etiologicznego. Nowotwory 1999; 49(3): 267-274.
 
6.
Steliarova-Foucher E., Stiller C.A., Pukkala E., i wsp.: Thyroid cancer incidence and survival among European children and adolescents (1978-1997): report from the Automated Childhood Cancer Information System project. Eur. J. Cancer 2006; 42(13): 2150-2169.
 
7.
Szybiński Z.: Rak tarczycy – problem epidemiologiczny i diagnostyczny. Endokrynol. Pol. 1990; 41:1365-1368.
 
8.
Tronko M.D., Howe G.R., Bogdanowa T.I., i wsp.: J. Natl. Cancer Inst. 2006; 5, 98(13): 897-903.
 
9.
Reynolds R.M., Weir J., Stockton D.L., i wsp.: Changing trends in incidence and mortality of thyroid cancer in Scotland. Clin. Endocrinol. (Oxf) 2005; 62(2): 156-162.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054