PRACA ORYGINALNA
BIOMONITORING U LUDZI (HBM) – UCZENIE SIĘ PRZEZ ZABAWĘ
 
Więcej
Ukryj
1
Kinderumwelt gGmbH, German Academy of Pediatrics (Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, DAKJ), Osnabrück,Germany
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karl Ernst von Muehlendahl   

der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin Westerbreite 7, 49084 Osnabrück Tel. +49 541 97789 -00 Fax +49 541 97789 -05 Kinderhospital Osnabrück Iburger Str. 187, 49082 Osnabrück
 
Med Srod. 2012;15(1)
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
„Kinderumwelt”– agencja założona przez pediatrów niemieckich zajmująca się medycyną środowiskową – jest autorem modułu internetowego HBM „e-learning” nauczającego biomonitoringu u ludzi. Pozwala to na interaktywne uczenie się przez użytkownika za pomocą symulującego modelu. Moduł HBM jest częścią adresu www.allum.de (portal Allergy, Environment, Health) i jest dostępny w j. angielskim i niemieckim. Moduł działa głównie za pomocą obrazków, co pozwala na jego użycie osobom mniej biegłym w j. angielskim lub niemieckim.

Kinderumwelt – an agency of the German pediatricians concerned with environmental medicine – has developed an e-learning module about human-biomonitoring. It allows active learning because the user can study interactively with the help of a model. The HBM module is part of www.allum.de (the internet portal „Allergy, Environment, Health”) and is available in German and English. Since the module works mainly with images, it is also accessible to users with incomplete command of the English or German languages.
 
REFERENCJE (5)
1.
Wikipedia. Biomonitoring. Retrieved August 17, 2011 from http://en.wikipedia.org/wiki/B.... May 31, 2011.
 
2.
Mühlendahl K.E. Otto M. & Linnemann J.: How to explain the importance of Human Biomonitoring. Medycyna Środowiskowa/ Environmental Medicine 2011, 2 (14), 11–14.
 
3.
Kerres M.: Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 2001.
 
4.
Rey G.D.: E-Learning. Theorien, Gestaltungsempfehlung und Forschung. Bern: HansHuber-Verlag. 2009.
 
5.
Niegemann H.M. & Hessel S.: Kompendium E-Learning. Berlin: Springerverlag. 2003.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054