PL EN
Drodzy Czytelnicy i członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
 
Więcej
Ukryj
1
Redaktor Naczelny Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
 
Med Srod. 2019;22(1-2):1–2
 
STRESZCZENIE
Rok 2019 był przełomowym w historii czasopisma „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine”. Zapadła decyzja o likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dotychczasowego współwłaściciela czasopisma, co zaważyło na czasowym wstrzymaniu jego wydawania do czasu znalezienia nowego właściciela. Dzięki uprzejmości i zrozumieniu problemów poruszanych przez kwartalnik Dyrekcja Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie przyjęła nasze czasopismo pod swoje skrzydła i od tego numeru jest jego wydawcą. Z żalem rozstaliśmy się z dotychczasowym redaktorem naczelnym prof. dr hab. n. med. Zbigniewem Rudkowskim, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, który od 2006 roku przez wiele lat systematycznie i z wielkim poświęceniem budował pozycję periodyku. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi i jego współpracownikom – Pani dr Karinie Wojtusiak (Erenkfeit), sekretarzowi redakcji, i Panu mgr. Pawłowi Ponikle za pomoc techniczną. Dziękujemy również dotychczasowym współpracownikom, którzy uczestniczyli w wydawaniu czasopisma, a którzy zakończyli współpracę w ramach wykonywania składu i redakcji. Liczymy na współpracę w innej formule, w charakterze autorów, recenzentów i czytelników naszego czasopisma. Od tego numeru Wydawcą czasopisma jest Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Nieznacznej zmianie uległy Zespół Redakcyjny i Rada Programowa kwartalnika. Witamy naszych nowych współpracowników i zwracamy się do wszystkich z prośbą o pomoc w kontynuowaniu dobrej pracy poprzedniej Redakcji i przyczynianiu się rozwoju naszego czasopisma. Zapraszamy do publikowania w nim.
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054