PRACA POGLĄDOWA
Charakterystyka wypadków lawinowych i przegląd sprzętu lawinowego
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Górskiej przy Katedrze i Zakładzie Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Opiekun: mgr Aleksandra Michalak
2
Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4
Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Kierownik katedry i zakładu Higieny: prof. dr hab. n. med. K. Pawlas
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mateusz Biela   

ul. Tenisowa 51, 53-013 Wrocław tel.607-584-872
 
Med Srod. 2015;18(4):63–68
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Lawiny śnieżne są jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk, do których może dojść w terenie górskim. Niestety są one często spowodowane przez człowieka i stanowią dla niego samego bardzo wielkie zagrożenie. W samych Tatrach polskich stanowiły one 18% przyczyn wszystkich wypadków śmiertelnych na przełomie lat 1996-2013. Losy osoby zasypanej zależą zarówno od jej wyposażenia, takiego jak: detektor lawinowy, plecak ABS czy AvaLung, jak i od wyposażenia osób poszukujących (sondy lawinowe, detektor i łopaty), co zostało udowodnione w praktyce i badaniach. Co czwarta osoba porwana przez lawinę ginie, a jej losy zależą od głębokości zasypania, czasu przebywania pod śniegiem, obecności przestrzeni powietrznej oraz stopnia doznanych obrażeń mechanicznych. Najczęstszą przyczyną śmierci jest uduszenie się pod zwałami śniegu, kolejną są urazy odniesione w trakcie porwania przez lawinę, a dopiero w następnej kolejności – hipotermia.

Avalanches are one of the most spectacular phenomena which may occur in the mountains. Unfortunately they are often caused by humans and pose for him a big danger. In the Polish Tatras alone they represent 18% of all causes of death among 1996-2013. One fourth of the people caught by an avalanche dies, and their chances of survival depends on the depth of burial, burial time, the presence of an air pocket and the degree of injuries. The most common cause of death is asphyxiation, the next is injuries and hypothermia is the rarest cause of death.The fate of the buried people depends on their equipment such as avalanche transceiver, ABS backpack and AvaLung, and also from the equipment of the people who are seeking (avalanche probes, avalanche transceiver and shovels), which has been proven in practice and research.
PODZIĘKOWANIA
Chcielibyśmy podziękować p. Adamowi Maraskowi za pomoc i udostępnienie danych statystycznych TOPR.
 
REFERENCJE (19)
1.
Brugger H, Falk M, Adler-Kastner L.: Der Lawinennotfall Neue Aspekte zur Pathophysiologie und Therapie von Lawinenverschutteten. Wien Klin Wochenschr 1997;109: 145—59.
 
2.
Winterberichte. Davos (Switzerland); Eidgenossisches Institut fur Schnee- und Lawinenforschung 1981–1998: 46–62.
 
3.
Martin I. Radwin: Unburying the Facts about Avalanche Victim Pathophysiology. Wilderness and Environmental Medicine 2008; 19: 1-3.
 
4.
Jeff Boyd, Pascal Haegeli, Riyad B. Abu-Laban i wsp.: Patterns of death among avalanche fatalities: a 21-year review. CMAJ 2009; 180(5): 507-12.
 
5.
Matthias Hohlrieder, Hermann Brugger, Heinrich M. Schubert i wsp.: Pattern And Severity of Injury in Avalanche Victims. High Altitude Medicine & Biology 2007; 8(1): 56-61.
 
6.
Falk M, Brugger H, Adler-Kastner L.: Avalanche survival chances. Nature 1994; 368: 21.
 
7.
Martin I. Radwin, Colin K. Grissom: Technological Advances in Avalanche Survival. Wilderness and Environmental Medicine 2002; 13: 143-152.
 
8.
Hermann Brugger, Bruno Durrer, Liselotte Adler-Kastner i wsp.: Field management of avalanche victims. Resuscitation 2001; 51: 7–15.
 
9.
Brugger H, Durrer B, Adler-Kastner L.: On-site triage of avalanche victims with asystole by the emergency doctor. Resuscitation 1996; 31: 11–6.
 
10.
Williams K, Armstrong BR i wsp.: Avalanches. Wildnerness Medicine: Managment of Wilderness and Environmental Emergencies. 1995; 3: 616-643.
 
11.
Colin K. Grissom, Martin I. Radwin, Chris H.Harmston i wsp.: Respiration During Snow Burial Using an Artificial Air Pocket. JAMA 2000; 283(17): 2266-2271.
 
12.
Brugger H, Sumann G, Falk M, i wsp. Hypoxia and hypercapnia during respiration in an artificial, closed air space in snow. Proceedings International Congress on Cold Injuries Bruneck, La Commerciale-Borgogno, Bolzano 2000; p. 7.
 
13.
Hermann Brugger, Gunther Sumann, Roland Meister: Hypoxia and hypercapnia during respiration into an artificial air pocket in snow: implications for avalanche survival. Resuscitation 2003; 58: 81-88.
 
14.
Colin K. Grissom, Martin I. Radwin, Mary Beth Scholand: Hypercapnia increases core temperature cooling rate during snow burial. J Appl Physiol 2004; 96: 1365–1370.
 
15.
Locher T, Walpoth BH.: Differential diagnosis of circulatory failure in hypothermic avalanche victims: retrospective analysis of 32 avalanche accidents. Schweiz Rundsch Med Prax 1996; 85: 1275–1282.
 
16.
Scott E. McIntosh, Colin K. Grissom, Christopher R. Olivares i wsp.: Cause of death in avalanche fatalities. Wilderness and Environmental Medicine 2007; 18: 293-297.
 
17.
Hermann Bruggera, Hans Jurg Etter, Benjamin Zweifel: The impact of avalanche rescue devices on survival. Resuscitation 2007; 75: 476-483.
 
19.
Tobias Kurzeder, Holger Feist: Lawiny. Poradnik dla narciarzy i turystów. Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2013: 121.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054