PRACA POGLĄDOWA
Życie w pobliżu turbin wiatrowych, ich wpływ na zdrowie – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Hałasu i Audiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu dr n. med. P.Z. Brewczyński
2
Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierownik dr hab. K. Pawlas
3
Pracownia Toksykologii Genetycznej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu dr n. med. P.Z. Brewczyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krystyna Pawlas   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, Kościelna 13 tel. 32 634 12 94
 
Med Srod. 2012;15(4):150–158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule dokonano przeglądu doniesień literaturowych dotyczących zmian zdrowotnych u osób mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych związanych z ekspozycją na hałas, infradźwięki, pola elektromagnetyczne, migotanie cienia i ryzyko urazów mechanicznych.

The paper presents a short review of scientific papers , and other sources concerning health effects of exposure to noise, infrasounds, electromagnetic radiation and mechanical hazards induced in dwellers living in vicinity of wind farm.
 
REFERENCJE (39)
1.
Kaldelis J.K. Zafarakis D.: The wind energy (r)evolution: a short review of a long history Renowable Energy2011; 36; 1887-1901.
 
2.
http://pl.wikipedia.org/wiki/E... (dostęp 10 listopada 2012),.
 
4.
Jacobsen J., Infrasound emission from wind turbines J. of Low Freq. Noise, Vibr Active control. 2005; 24(3); 145-155,.
 
5.
Basner M., Muller U. and Elmenhorst E.: Single and combined effects of air, road, and rail traffic noise on sleep and recuperation. Sleep. 2011; 34:11-23.
 
6.
Leventhall G.: Infrasound from wind turbine – fact, fiction or deception. Canadian Acoustics 2006,; 34 (2); 29-36.
 
7.
Leventhall G.: Low frequency noise. what we know, what we do not know,and what we would like to know Journal Of Low Frequency Noise, Vibration And Active Control, 2009;28(2), 79-104.
 
8.
Van der Berg GP.: Effects of the wind profile at night on wind turbine sound. Journal of Sound and Vibration 277 (2004) 955-970.
 
9.
UK Departmen of Energy and Climete Change Update uk shadow flicker evidence base; London 2011.
 
10.
Nina Pierpont Wind turbine system. Testimony before the New York State Legislature Energy Committee. http:/www.ninapierpont. com/?s=wind; 2006 http://www.windturbinesyndrome. com/wind-turbine-syndrome/ (oraz Wind turbine system – a natural experiment ed Pierpont N Santa Fe 2009).
 
11.
Mroczek B.: The influence of distances between places of residence and wind farms on the quality of life in the nearby areas wysłane do druku w Annals of Agricultural and Environmental Medicine.
 
12.
Raport końcowy z badań Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ewaluacja konsultacji społecznych realizowanych przy budowie elektrowni wiatrowej 2011. Pobór ze strony http://www.mrr. gov.pl/aktualnosci/fundusze_eu... 2007_2013/Documents/raport_koncowy_PTS_pazdziernik_20 11.pdf.
 
13.
Pedersen E.: Noise annoyance from wind turbines – a review Swedish Environmental Protection Agency Report 5308; 2003.
 
14.
Kryter K., The effects of noise on man ed. New York: Academic Press; 1970; 207-265, 487-582.
 
15.
Pedersen E., Persson Waye K Wind turbine noise, annoyance, and self-reported health and well-being in different living environments, Occup Environ. Med.2007; 64; 480-486.
 
16.
Pedersen E, Persson Waye K: Perception and annoyance due to wind turbine noise – a dose – response relationship. J Acoust Soc Am 2004, 116:3460-3470.
 
17.
Pedersen E., Larsman P., the impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbine J. Environ. Psychol 2008, 28, 379-38.
 
18.
Pedersen E.: Health aspects associated with wind turbine noise – Results from three field studies. Noise Control Eng J, 2011; 59 (1); 47-53.
 
19.
Berglund B., Lindvall T., Schwela D.: Guidelines For Community Noise WHO Geneve 2000. Night noise guidelines for Europe WHO Bonn 2007.
 
21.
Van den Berg F., Pedersen E., Bouma J., Bakker R.: WINDFARM perception Visual and aocutic impact of wind turbine farms on residents. Final report FP-6, project no 044628, 2008 http://docs.wind-watch.org/wfp....
 
22.
Pedersen DE., van den Berg F., Bakker R., Bouma J.: Can road traffic mask sound from wind turbines? Response to wind torubine sound at different levels of road traffic sound. Energy policy 2010, 38, 2520-2527.
 
23.
Shepard D., McBride D.,Welch D., Dirks K., Hill E.: Wind turbine noise and health – related quality of life of nearby residents: a cross-sectional study in New Zeland. Noise and Health 2011, 13.54, 333-339.
 
24.
Nissenbaum M., Aramini J., Hanning C.: Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health Noise and Health, 2012, 14.60, 237-243.
 
25.
Pedersen E., van den Berg F., Bakker R., Bouma J.: Response to noise from modern wind farms in the Netherlands j. Acoust. Soc. Am. 2009, 126.2, 634-643.
 
26.
Pedersen E.: The impact of wind turbine noise on health. (2010) http://www.okokratt.ee/myra201....
 
27.
Mroczek B., Karakiewicz B., Brodowski J., Rotter I., Żułtak- Bączkowska K.: Zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne dorosłych mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu fam wiatrowych w Polsce, Medycyna Środowiskowa/ Environmental Medicine 2010; 13(2); 32-40.
 
28.
Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Dudarewicz A., Zaborowski K., Zamojska M., Waszkowska M., Śliwińska-Kowalska M.: Annoyance related to noise from wind turbines in subjective assessment of people living in their vicinity.. Conference Papers of Inter-Noise 2012.
 
29.
Colby D.W., Dobie R., Leventhall G., Lipscomb D.M., McCun-Health Effects. An Expert Panel Review American wind Energy Assoc. and Canadian Wind Energy Assoc. 2009 http://www. awea.org/learnabout/publicatio... and_canwea_sound_white_paper.pdf.
 
30.
Chapman S, St.George A, A disease in search of a cause: a study of self-citation and press release pronouncement in the factoid of wind farms causing “vibroacoustic disease”2012 http://ses.library.usyd.edu.au... 20review%20FINAL%20eSchol.pdf.
 
31.
Renawable UK 2010. Wind Turbine Syndrome (WTS) An independent review of the state of knowledge about the alleged health condition Health and Safety Briefing http://www.bwea. com/ref/reports-and-studies.html.
 
32.
Knopper L.D., Ollson C.: Health aspect of wind turbines: a review for Renewable EnergyApproval (REA)Application submitted under Ontario Regulation 359/09, Stantec 2011.
 
33.
Bowdler D.: Wind Turbine Syndrome – an alternative view Acoustica Australia, 2012;40(1) 67-7.
 
34.
Alves-Pereira Mariana,. Castelo Branco Wind Turbine Noise, In-Home Wind Turbine Noise Is Conducive to Vibroacoustic Disease, Second international Meeting on wind turbine Noise, Lyon, France September 2007.
 
35.
Hayes, Malcolm: “Low Frequency and Infrasound Noise Immission from Wind Farms and the potential for Vibro-Acoustic disease”, presented at Wind Turbine Noise Conference, Lyon, France, 2007.
 
36.
Smedley ARD., Webb AR., Wilkins A Potential of wind turbines to elicit seizures under various meteorological conditions Epilepsia 2010, 51(7), 1146-1151.
 
37.
Harding G., Harding P., Wilkins A.: Wind turbines, flicker, and photosensitive epilepsy: Characterizing the flashing that may.
 
38.
precipitate seizures and optimizing guidelines to prevent them Epilepsia 2008 49,6,1095-1098.
 
39.
National health and Medical research Council Wind turbine and health: A rapid review of evidence 2010 http://www. nhmrc. gov.au/_files_nhmrc/publicatio... new0048_evidence_review_wind_turbines_and_health.pdf Final report of the Cordis project Wind Energy in Cold Climate (WECO);1998 pobór ze strony http://cordis.europa.eu/ documents/documentlibrary/47698271EN6.pdf.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054